3
kesä
2017
13

Vapaita käsiä

Olen ihmetellyt alkoholilain uudistamiseen liittynyttä kiistaa.

Yhtäältä olen hämmästellyt sitä, että Keskustan neuvottelijat tekivät hallituspuolueiden välisen sitovan sopimuksen asiasta, jollaista Keskustassa on aina pidetty omantunnon asiana. Toisaalta olen oudoksunut sitä, että Perussuomalaiset on niin tiukasti vastustanut vapaita käsiä lakiehdotuksen yksityiskohdista äänestettäessä.

Perussuomalaisten tiukuuden saattaa selittää se, että heidän kansanedustajiaan on pantu kovin ottein ruotuun muissa asioissa. Tuorein esimerkki tästä on useiden kansanedustajien hallintarekisterin käsittelyssä saamat varoitukset.

Onko taustalla kuitenkin suurempi asia, eurokansanäänestystä koskeneen kansalaisaloitteen hautaaminen perustuslakivaliokuntaan?

Moni perussuomalainen kansanedustaja allekirjoitti kansalaisaloitteen. Viime vuoden kevään lähetekeskustelussa usea Perussuomalaisten kansanedustaja kannatti aloitetta. Heidän joukossaan olivat Laura Huhtasaari, Ritva Elomaa ja Simon Elo.

Minulle sekä puolueen puheenjohtaja Timo Soini että eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho lupasivat, että Perussuomalaisten kansanedustajilla on äänestyksessä vapaat kädet.

Sekä perustuslakivaliokunta että talousvaliokunta kuulivat asiantuntijoita.

Talousvaliokuntaan kutsuttiin sekä euroeron vastustajia että sen kannattajia. Valiokunnan perussuomalaisen puheenjohtajan Kaj Turusen johdolla pöytään nuijittu lausunto oli kuitenkin hyvin yksipuolinen ja siinä otettiin huomioon vain kielteiset lausunnot.

Vasemmistoliiton Annika Lapintien johtaman perustuslakivaliokunnan kuultavaksi ei kutsuttu minun lisäkseni ainuttakaan muuta kansalaisaloitteen kannattajaa. Valiokuntaneuvos laati mietintöluonnoksen, ja syksyllä valiokunta aloitti sen käsittelyn. Marraskuulla valiokunta kuitenkin päätti tekaistuin perustein, että mietintöä ei laaditakaan eikä aloitetta viedä täysistuntoon keskusteltavaksi ja äänestettäväksi.

Valiokunnan jäsenten kertoman mukaan aloitteen hautaamista peristuslakivaliokuntaan olivat ajaneet erityisesti sen perussuomalaiset jäsenet Simon Elon johdolla.

Mitä tapahtui?

Kokenut politiikan toimittaja on minulle kertonut kuulleensa, että pääministeri oli tehnyt kansalaisaloitetta koskeneesta äänestyksestä hallituskysymyksen. Toisin sanoen: jos yksikin hallituspuolueen kansanedustaja olisi suuressa salissa äänestänyt aloitteen puolesta, hallitus olisi hajonnut.

Perussuomalaisten puheenjohtajuutta tavoitteleva Sampo Terho on profiloitunut puhumalla Suomen EU-eroa koskevasta kansanäänestyksestä. Euroerosta hän ei ole puhunut mitään.

Jussi Halla-aho ei ole pitänyt Fixit-kansanäänestystä ajankohtaisena, kun suuri enemmistö ei eroa kannattaisi. Euroerosta hänkin on ollut vaitonainen.

Suomen eroaminen euroalueesta on mitä ajankohtaisin kysymys. Pari päivää sitten komissio julkaisi ehdotuksensa todellisen talousunionin luomisesta. Sen mukaan euroalueelle tulisi yhteinen valtiovarainministeri ja budjetti, jonka avulla varoja voitaisiin siirtää jäsenmaiden välillä ja toteuttaa jopa yhteinen työttömyysturvajärjestelmä. Mukana ovat myös yhteisvastuullinen pankkiunioni ja yhteiset velat.

Komission esitys on jyrkässä ristiriidassa Suomen hallitusohjelman kanssa, jonka mukaan taloudellista yhteisvastuuta pitäisi purkaa ja lisätä jäsenmaiden vastuuta omasta taloudestaan. Jos Perussuomalaiset pitävät kiinni hallitusohjelmasta, Suomi ei voi komission ehdotusta hyväksyä eikä olla mukana sitä toteuttamassa.

Tähän komission ehdotukseen Perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkaiden ja puoluekokouksen tulisi ottaa kantaa.