11
kesä
2017
17

Valmistaudumme eduskuntavaaleihin

Perussuomalaisten puoluekokouksen päätökset synnyttävät ammottavan aukon Suomen poliittiseen elämään. Maaseutua puolustava ja köyhän asiaa ajava vennamolaisuus jää kodittomaksi, vaikka sitä globalisaation ja ylikansallisen yhdentymisen synnyttämien vaikeuksien keskellä erityisesti tarvittaisiin.

On sisänsä hyvä, että Perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikka tiukentuu. Siihen on painavat syyt, kun Suomen hallituksen linja on ollut liberaalimpi kuin lähes kaikkien muiden EU-maiden politiikka. Uskon, että Perussuomalaisten tiukempi ote vaikuttaa myönteisesti muidenkin suomalaisten puolueiden maahanmuuttopolitiikkaan.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Perussuomalaisten linja muuttuu kielteiseen suuntaan.

Perussuomalaiset ei ole tähänkään mennessä puolustanut Suomen asemaa sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana. Hallituksessa puolue on tukenut askeleita Suomen sotilaallisen liittoutumisen suuntaan.

Timo Soinin ja Jussi Halla-ahon näkemyksissä on kuitenkin selvä ero.

Soinikin on kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä, mutta ei ole sitä näkyvästi ajanut. Venäjään hän on suhtautunut asiallisesti ja rakentavasti.

Halla-aho kannattaa avoimesti Suomen sotilaallista liittoutumista ja Nato-jäsenyyttä. Hänellä on vahva kielteinen asenne Venäjää kohtaan.

Jussi Halla-aho kannattajineen on korostanut kansallismielisyyttään ja isänmaallisuuttaan. Tämä kuitenkin näyttäytyy enemmänkin ulkomaalaisvastaisuutena kuin Suomen itsenäisyyden, suvereniteetin,  puolustamisena.

Eurooppa-politiikassa halla-aholaiset eivät ole erottautuneet muista perussuomalaisista.

Kaikki perussuomalaiset kosiskelevat kansaa arvostelemalla Euroopan unionia ja väläyttelemällä kansanäänestystä siitä eroamisesta, vaikka tietävät sen nykyoloissa mahdottomaksi. Sen sijaan kantaa ei oteta siihen polttavan ajankohtaiseen kysymykseen, olisiko Suomen erottava maamme taloutta vahingoittavasta ja itsenäisyyttämme vaarantavasta euroalueesta. Asiaa koskenut kansalaisaloitekin haudattiin perussuomalaisten johdolla perustuslakivaliokuntaan.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho haluaa Perussuomalaisten jatkavan hallituksessa, mutta vaatii, että myös heille tärkeät hallitusohjelman kirjaukset toteutetaan. Jos näin toimitaan, hallitus joutuu muun muassa torjumaan komission tuoreet ehdotukset euroalueen kehittämiseksi.

Jos nykyinen hallitus hajoaa, toimintakykyisen ministeristön muodostaminen voi käydä mahdottomaksi. Saatamme olla ajautumassa ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin.

Tässä olisi monia hyviä puolia. Yksi niistä olisi se, että epäonnistunut sote-uudistus lykkääntyisi ja se saataisiin vielä uuteen valmisteluun.

Kansalaispuolue ryhtyy varmuuden vuoksi heti valmistautumaan eduskuntavaaleihin. Jo lähiaikoina asetamme ensimmäiset kansanedustajaehdokkaat ja ryhdymme kouluttamaan heitä vaalityöhön.

Suomen seuraavia eduskuntavaaleja hallitsevat samat teemat kuin muiden länsimaiden viimeaikaisia vaaleja ja kansanäänestyksiä.

Globalisaatio ja ylikansallinen yhdentyminen ovat synnyttäneet vakavia yhteiskunnallisia ongelmia.

Ihmisten väliset tulo- ja varallisuuserot ovat rajusti kasvaneet. Kasvun tyrehtyminen on johtanut elintason laskuun ja kansaa köyhdyttäviin julkisen talouden leikkauksiin Suomessa ja useimmissa muissa euroalueen maissa.

Tuotannon ja työpaikkojen alueellinen keskittyminen on synnyttänyt hallitsemattomia muuttoliikkeitä sekä valtioiden sisällä että niiden välillä.

Samaan aikaan kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ovat kaventuneet, kun valtaa on siirtynyt globaaleille markkinavoimille ja ylikansalliseen päätöksentekoon.

Kansalaispuolue ajaa aktiivista ihmiskuntapolitiikkaa, jolla globalisaatio saadaan hallintaan ja päästään korjaamaan sen synnyttämiä epäkohtia. Euroopan unionissa päätösvaltaa tulee palauttaa ylikansallisesta päätöksenteosta takaisin jäsenmaille.

Kansalaispuolue puolustaa kaikin voimin Suomen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta. Ajamme hallittua maahanmuuttopolitiikkaa. Vastustamme keskittävää metropolipolitiikkaa ja kehitämme tasapuolisesti koko Suomea.

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi Kansalaispuolue on valmis yhteistyöhön kaikkien muiden puolueiden kanssa.