24
tammi
2017
5

Lyhytnäköinen kannanotto

Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Suomenmaa uutisoivat viikonloppuna Rovaniemellä kokoontuneen Lapin keskustaväen hyväksyneen mallin, jonka mukaan maakunnassa olisi hallinnollisesti vain yksi sairaala, joka toimisi kahdella paikkakunnalla, Rovaniemellä ja Kemissä.

Tämä kannanotto on hyvin lyhytnäköinen ennen muuta Meri-Lapin aluetta, mutta myös koko Lappia ajatellen.

Vireillä olevan laajan valinnanvapauden mallin mukaan perusterveydenhuollon palvelut ja valtaosa erikoissairaanhoidon käynneistä tulevat valinnanvapauden piiriin ja ne on yhtiöitettävä. Suuri osa palveluista siirtyisi yksityisten yritysten tuottamiksi.

Julkiset palvelut tuottaisi maakunnan ylläpitämä liikelaitos. Kunnilla ei tätä oikeutta olisi.

Yksityiset yritykset ylläpitäisivät julkisella rahoituksella toimivia sote-keskuksia, jotka vastaisivat listautuneitten asiakkaittensa koko palvelutuotannosta. Ne voisivat ohjata haluamallaan tavalla potilaita myös erikoissairaanhoitoon.

Kemin-Tornion alueelta suunta olisi epäilemättä Oulu, jonne kehittyisi korkeatasoisia yksityisiä sairaalapalveluja. Ne lisäisivät myös yksityisten peruspalvelujen vetovoimaa.

Jos Lapin keskustaväen hyväksymä malli toteutuu, yksityiset palveluntuottajat saisivat Meri-Lapissa helposti yliotteen palvelujen järjestämisessä. Maakunnan liikelaitoksen rahoituspohja rapautuisi ja palveluja jouduttaisiin karsimaan eri puolilla maakuntaa. Koko Lappi joutuisi tästä kärsimään. Pahin olisi edessä Kemin-Tornion alueella. Länsi-Pohjan sairaalaa uhkaisi alasajo.

Tälle kehitykselle on vaihtoehto. Kunnillakin tulee olla oikeus tuottaa yhtiöitettyjä palveluja, kuten lukuisat kunnat ovat lausunnoissaan edellyttäneet. Tällöin Meri-Lapin alueen kunnat voisivat yhtiöittää sekä Länsi-Pohjan keskussairaalan palvelut että omat perusterveydenhuollon palvelunsa ja tuottaa niitä Lapin maakunnalle. Tällä tavoin syntyisi kilpailukykyinen julkisen terveydenhuollon kokonaisuus, jolla voisimme turvata alueemme palvelujen ja työpaikkojen säilymisen ja varmistaa oman sairaalamme olemassaolon.

Lapin keskustaväellä on vahva edustus oman puolueensa ja sen eduskuntaryhmän päätöksenteossa. Sen turvin pitäisi olla mahdollista huolehtia Lapin elintärkeistä eduista.

 

Paavo Väyrynen