19
tammi
2017
10

Hajottaako Keskusta itsensä?

Suomen Keskustalla näyttää olevan suuria vaikeuksia päättää, kuinka suhtautua Kansalaispuolueeseen.

Kun Kansalaispuolue oli perustettu, Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä totesi, ettei ketään ryhdytä erottamaan, vaikka säännöt kieltävätkin kuulumisen toiseen puolueeseen. (http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001112932.html)

Kun Kansalaispuolue oli 15.12. merkitty puoluerekisteriin, puoluesihteeri Jouni Ovaska sanoi tulkitsevansa tilannetta siten, että olen eronnut Keskustan jäsenyydestä.

Saman tulkinnan teki Keskustan Keminmaan kunnallisjärjestön johtokunta  viime viikon maanantaina pitämässään kokouksessa. Lisäksi johtokunta päätti lähettää asiaan liittyvän kirjeen Keminmaan keskustaseuralle.

Kuten tuoreeltaan totesin, kunnallisjärjestön johtokunnan esittämä tulkinta ei ole puolueen sääntöjen mukainen. Jäsenyys Keskustassa voi lakata vain siten, että jäsen eroaa paikallisyhdistyksestä tai hänet sääntöjen mukaisesti erotetaan.

Kirjeen toimittaminen on viivästynyt sen vuoksi, että puoluetoimisto halusi ottaa kantaa sen sisältöön. Se kelpasi puoluetoimistolle sellaisenaan.

Eilen sain vihdoin kirjeen, jossa Keminmaan keskustaseuralta pyydetään ”selvitystä tilanteesta ja suhtautumisestaan mahdollisiin keskustaseuran toisen puolueen jäsenyyden omaaviin jäseniin ja aikooko yhdistys ryhtyä Suomen Keskusta r.p.:n sääntöjen 4 § perusteella toimenpiteisiin”.

Tapasin puoluesihteeri Jouni Ovaskan viime viikon torstaina. Ystävällisessä hengessä käydyssä keskustelussa Jouni painotti sitä, että puoluetoimistossa luotetaan paikalliseen harkintaan.

Näin ei ole menetelty. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja ilmoitti vielä kokouspäivänä, että minun asemani ei ole johtokunnan kokouksessa lainkaan esillä. Tämä oli paikallista harkintaa. Tilanne muuttui, kun puoluetoimisto ja piirijärjestön johto puuttuivat asiaan.

(http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/paatos-vayrysen-kohtalosta-keskustassa-siirtyy/748424/)

Keskustan säännöt ovat tulkinnanvaraiset. Kansalaispuolue ei ole poliittinen puolue sanan tavanomaisessa merkityksessä. Se ei toimi lainkaan kuntapolitiikassa, joten kilpailutilannetta muiden puolueiden kanssa ei paikallistasolla ole. Säännöt on kirjoitettu jäsenten oikeuksien turvaamiseksi. Tästä syystä jäsenen erottamisessa edellytetään huolellista ja monipuolista harkintaa.

On outoa, että puoluetoimisto on ohjannut Peräpohjolan piirijärjestöä ja Keminmaan kunnallisjärjestöä ryhtymään toimenpiteisiin, jotka ilmiselvästi tähtäävät Keminmaan keskustaseuran erottamiseen niiden jäsenyydestä. Ne ovat siis joutumassa ottamaan vastuuta puolueen sääntöjen tulkinnasta. Ne ovat joutumassa turhaan sijaiskärsijöiksi, sillä puolueesta keskustaseuran voisi erottaa vain puoluevaltuusto.

Keskusta näyttää olevan astumassa vaaralliselle tielle. Kansalaispuolueeseen on liittynyt useita Keskustan jäseniä ja luottamushenkilöitä. Jäsenten ja jäsenjärjestöjen erottaminen hajottaisi puoluetta.

Ymmärrän, että Keskustan piirissä koetaan hankalaksi näennäinen ristiriita puolueen sääntöjen kanssa. Tämä voi kuitenkin ajan oloon ratketa myös sitä kautta, että Keskusta palaa aatteellisille juurilleen ja korjaa poliittisen linjansa, jolloin Kansalaispuolueeseen liittyneet saattavat ehkä arvioida tilannetta uudelleen.

 

Paavo Väyrynen