26
marras
2016
16

Eduskunta-aloite euroerosta

Perustuslakivaliokunta päätti eilen, että se ei laadi mietintöä kansalaisaloitteesta, joka koskee kansanäänestyksen järjestämistä Suomen jäsenyydestä euroalueessa. Päätös on yllättävä.

Olin syksyn mittaan yhteydessä perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvokseen Matti Marttuseen. Syyskuun 29. päivänä tiedustelin sähköpostitse valiokuntakäsittelyn aikataulua. Marttunen vastasi, että asiantuntijoiden kuuleminen oli päätetty lopettaa ja että valiokunta on käynyt valmistavan keskustelun. Mietintöluonnos oli työn alla. Marttunen arveli sen tulevan käsittelyyn lähiviikkoina.

Marraskuun 8. päivänä lähettämääni tiedusteluun sain Marttuselta vastauksen, jossa hän kertoi esitelleensä mietintöluonnoksen valiokunnalle 13. lokakuuta. Tuolloin valiokunta oli aloittanut sen perusteella käytävän yleiskeskustelun. Hänellä ei ollut tietoa, milloin valiokunta on valmis saattamaan yleiskeskustelun päätökseen ja käymään yksityiskohtaisen ja ratkaisevan käsittelyn. Marttunen lupasi ottaa asian valiokunnan esityslistalle heti kun hän saa siihen puheenjohtajistolta luvan.

On käsittämätöntä, että perustuslakivaliokunta päätti kuitenkin olla laatimatta mietintöä. Oikeudellisia syitä tähän ei voinut olla. Mietintöluonnoksen oli laatinut pätevä valiokuntaneuvos, joka on sekä oikeustieteen että valtiotieteen tohtori. Valiokunta oli jo aloittanut sen käsittelyn.

Valiokunnassa sutaistiin perjantaina kannanotto, joka ei kestä kriittistä tarkastelua.

Perusteluksi esitettiin, että kansalaisaloite koskee tosiasiassa Suomen kansainvälistä sopimusvelvoitetta, jollaisesta kansalaisaloitetta ei voida tehdä. Jari Lindströmin johtama oikeusministeriö kuitenkin hyväksyi aloitteen ja se pantiin allekirjoittamista varten ministeriön verkkosivulle. Perustuslakivaliokunnassa yksi asiantuntija esitti valiokunnan kannanottoon sisältyvän tulkinnan, että aloitetta ei voitaisi käsitellä, mutta muut eivät siihen yhtyneet.

Pääperusteeksi kuitenkin esitettiin se, että aloite oli valiokunnan mielestä huonosti valmisteltu. Valiokunta arvosteli sitä, että aloite ei sisällä sellaista ”yksiselitteistä ehdotusta kansanäänestyksen toimeenpanosta äänestysvaihtoehtoineen, joka voisi toimia perustana eduskunnan täysistuntokäsittelylle ilman perusteellista valtioneuvostossa tapahtuvaa valmistelua”.

Uskomaton kannanotto. Kansalaisaloitehan nimenomaan tähtää siihen, että eduskunta pyytäisi valtioneuvostoa valmistelemaan lakiehdotuksen kansanäänestyksen toimeenpanosta.

Kansalaisaloite ei siis tule eduskunnan täysistuntokäsittelyyn.

On kuitenkin olemassa toinenkin tie siihen, että kansanedustajat pääsevät ottamaan kantaa Suomen jäsenyyteen euroalueessa. Ennen eduskuntavaaleja yli viisikymmentä nykyistä kansanedustajaa ilmoitti Ylen vaalikoneessa katsovansa, että Suomen olisi parempi olla euroalueen ulkopuolella.

Kansanedustajat voivat tehdä aloitteen kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa. Eduskunta-aloite on mahdollista tehdä myös Suomen eroamisesta euroalueesta.

Voisivatkohan vaikkapa lähetekeskustelussa hyviä puheenvuoroja käyttäneet Laura Huhtasaari, Simon Elo, Ritva Elomaa, Sari Essayah ja Markus Mustajärvi tehdä yhdessä aloitteen? Sen voisivat ehkä allekirjoittaa myös Li Andersson, Paavo Arhinmäki, Petri Honkonen ja Elina Lepomäki, jotka vaalikoneessa vastasivat, että Suomen olisi parempi olla euroalueen ulkopuolella.

Paavo Väyrynen