29
tammi
2016
14

Britannia saattaa avata Euroopalle uuden tien

Brittien tyyty­mät­tö­myys Euroopan unioniin on niin vahvaa, että enemmistö saattaa äänestää eroamisen puolesta.

Vasta brittien eroamispäätös johtaisi todellisiin neuvot­te­luihin EU:n uudis­ta­mi­sesta. Tyyty­mät­tö­myyttä unionin toimintaan on myös uusissa jäsenmaissa etenkin maahan­muut­to­po­li­tiikan vuoksi. Euroalueen kriisi on synnyttänyt syviä ristiriitoja jäsenmaiden välille, ja sekin saattaa hajota.

Euroopan unionissa ovat nyt vallalla keskipakoiset voimat. Tämä on fede­ra­lis­tisen liit­to­val­ti­oi­de­o­lo­gian vararikko. Nyt saattaa olla mahdollisuus aloittaa realistinen keskustelu Euroopan tule­vai­suu­desta.

Omalta osaltani yritin jo 1990-luvun lopulla luoda realistista mallia Euroopan yhdentymiseen. Toimitin aiheesta jopa kirjan ”Saman­kes­kisten kehien Eurooppa”.

Vuoden 2004 eurovaalien edellä sain tälle ajatukselle Euroopan parlamentin libe­raa­li­ryhmän tuen.

Euroopan unioni olisi jakautunut liit­to­val­ti­oy­ti­meen ja vähemmän yhden­ty­nee­seen ulkokehään.

Wolfgang Schäublen ajatus viiden maan euroalueesta ja EU:n kovasta ytimestä olisi toteuttanut tämän. Nyt ydintä yritetään luoda euroalueesta, joka on tähän aivan liian laaja ja hete­ro­gee­ninen.

EU:n ulkopuolelle olisi luotu Paneu­roop­pa­lainen unioni yhdistämällä tosiinsa Euroopan neuvosto ja ETY-järjestö. Sen avulla olisi voitu hillitä unionin liian nopeaa laajentumista.

Unioniin pyrkiville maille olisi voitu tarjota tätä kautta tuntuvia etuja ja ne olisivat voineet valmistautua myöhempään jäsenyyteensä.

Nyt kärsimme liian nopean laajentumisen aiheuttamista vaikeuksista. Unionikin on liian hete­ro­gee­ninen, ja laajen­tu­mi­sesta huolimatta sitä on pyritty kehittämään keskit­ty­neeksi liit­to­val­ti­oksi ja jopa yhte­näis­val­ti­oksi.

Ajatukseen saman­kes­kisten kehien Euroopasta voitaisiin ja tulisi nyt palata. EU:n laajuus edellyttää pitkälle menevää sisäistä eriytymistä. Paneurooppa-unionia tarvitaan edelleen laajemman Euroopan rakentamiseen, jossa myös Venäjällä on oma paikkansa.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava
Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
Onko komissiolla B-suunnitelmaa TTIP-sopimuksen kariutumisen varalle?
Keskustelu Suomen EU-erosta vie harhaan