17
syys
2015
2

Kohti kestävää maahanmuuttopolitiikkaa

Euroopan unioni kärsii hallitsemattomasta maahanmuutosta Afrikasta ja Lähi-idästä. Jäsenvaltiot ovat vaikeuksissa valtavan muuttoliikkeen vuoksi. Taakanjako on luonut suuria ristiriitoja jäsenvaltioiden kesken. EU:n ulkorajat vuotavat ja Schengen-sopimus on suuressa vaarassa. Laittomien pakolaisten määrä näyttää kasvavan edelleen.

EU tarvitsee kestävää maahanmuuttopolitiikkaa. Meidän on kannettava humanitaarinen vastuumme ja myönnettävä turvapaikkoja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Me tarvitsemme nuorten maahanmuuttoa vahvistaaksemme talouttamme ja ikääntyviä yhteiskuntiamme. Meidän on tehtävä selkeä ero näiden kahden erilaisen maahanmuuton kesken ja pysäytettävä laiton maahanmuutto ulkorajoillemme.

Perimmäiset syyt

Meidän on tehokkaasti puututtava maahanmuuton perimmäisiin syihin parantamalla ihmisten elinolosuhteita maissa, joista he ovat lähdössä   Eurooppaan saadakseen itselleen paremmat elinolosuhteet. Meidän on annettava toivoa paremmasta tulevaisuudesta pakolaisten kotimaissa.

Tärkein tehtävämme on toimia rauhanomaisten ratkaisujen aikaansaamiseksi aseellisissa konflikteissa niin Afrikassa kuin myös Lähi-idässä. Meidän on työskenneltävä läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa, joka on luonut epävakautta lähialueillamme ylimitoitetulla sotilaallisen voiman käytöllään. Yhdessä voimme auttaa näiden kriisien ratkaisuissa kestävällä tavalla. YK:n turvallisuusneuvosto ja sen pysyvät jäsenet ovat avainasemassa näissä ponnisteluissa.

Meidän on keskitettävä kehitysyhteistyömme niihin maihin ja alueisiin joissa ihmiset ovat epätoivoisia ja haluavat jättää kotinsa. Myös tässä meidän on toimittava yhteistyössä USA:n kanssa. Vuodesta 2009 lähtien EU ja USA ovat kehittäneet tehostettua kehitysyhteistyötä köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi (tämä kumppanuus saatiin aikaan krhitysministeri Väyrysen aloitteesta, suom. huom.). Meidän tulisi yhdessä amerikkalaisten kanssa priorisoida suurimmissa ongelmissa olevat maat ja alueet Afrikassa ja Lähi-idässä. Tärkeimpien YK:n rahastojen ja erityisjärjestöjen tulisi olla meidän tärkeimpiä kumppaneitamme tässä työssä.

Pakolaisleirit

Miljoonat ihmiset asuvat kurjissa olosuhteissa pakolaisleireillä Libanonissa, Jordaniassa, Turkissa ja muualla. Suuri osa niistä ihmisistä, jotka yrittävät päästä Eurooppaan, tulevat näiltä leireiltä. Heillä on jo kansainvälinen turva, suoja ja huolenpito, mutta he etsivät parempaa elämää.

Meidän on merkittävästi lisättävä tukeamme näiden leirien ylläpitoon. Lapsille ja nuorille on turvattava kunnollinen koulutus. Meidän on oltava valmiita vastaanottamaan pakolaisia näiltä leireiltä kansainvälisen pakolaisjärjestö UNHCR:n maakohtaisten kiintiöiden mukaisesti. Kaikkien jäsenvaltioiden tulisi avata oma kiintiönsä. Meidän tulisi myös palkata työvoimaa noilta leireiltä ja auttaa leirien ylläpitämiä maita asuttamaan pysyvästi alueelleen niiden asukkaita.

Tämän kaiken tulisi tapahtua läheisessä yhteistyössä USA:n kanssa, jonka tulee myös kantaa osuutensa pakolaisten ottamiseksi ja työvoiman rekrytoimiseksi näiltä leireiltä. UNHCR on meidän tärkein kumppanimme toimiessamme näiden leirien parantamiseksi.

Uudet pakolaisleirit

Meidän on yhteistyössä naapurivaltioidemme kanssa estettävä laiton muuttoliike EU:n alueelle. Eurooppaan suuntaavat laivat ja veneet tulisi pysäyttää ja palauttaa niissä olijat takaisin.

Pohjois-Afrikassa ja Balkanin alueella, rajojemme ulkopuolella, meidän on perustettava uusia pakolaisleirejä yhteistyössä UNHCR:n ja naapurivaltioidemme kanssa. Joissain tapauksissa pakolaisleirejä tulee voida perustaa myös EU-jäsenvaltioihin. Meidän on oltava valmiita maksamaan näiden leirien kustannukset.

Näillä leireillä UNHCR:n asiantuntijat selvittäisivät tapauskohtaisesti hakijoiden oikeuden turvapaikkaan. Niitä, jotka hyväksytään pakolaisiksi, pitäisi vastaanottaa EU-jäsenvaltioissa kansallisten kiintiöiden puitteissa. Muille voisi tarjota ”vihreää korttia”, joka oikeuttaisi työntekoon jäsenvaltioissa.

Myös uusien pakolaisleirien perustamisessa tulee työskennellä läheisessä yhteistyössä USA:n ja UNHCR:n kanssa.

Yhteinen turvapaikkapolitiikka

Haluaisin pitää kiinni nykyisistä EU:n säännöistä turvapaikkapolitiikasta. Meillä on käsillä poikkeuksellinen kriisi, jonka ei tulisi johtaa pysyviin muutoksiin sopimuksissamme. Vapaaehtoiset muutokset jäsenvaltioiden käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi ovat tietysti mahdollisia.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava
Elämme vallankumouksellisia aikoja
Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
EuroThinkTankin raportti antaa tukea Suomen euroeron toteuttamiselle