9
kesä
2015
6

Puhe Euroopan parlamentissa

Herra puhemies!

Nykyiset vaikeudet EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa johtuvat perimmiltään geopoliittisen vastakkainasettelun voimistumisesta Euroopassa. Ukrainassa se johti sisällissotaan ja kansainväliseen kriisiin, jonka seurauksena EU ja Venäjä ovat jopa asettaneet toisilleen pakotteita.

EU:n ja Venäjän välisiä suhteita on pyrittävä parantamaan edistämällä rauhanomaista ratkaisua Ukrainan kriisiin. Minsk 2 -sopimus on pantava kaikilta osin täytäntöön. Venäjän on toteutettava se omalta osaltaan ja vaikutettava siihen, että myös separatistit noudattavat sopimusta.

EU:n tulee puolestaan vaikuttaa Ukrainan hallitukseen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Ratkaisevassa asemassa ovat tämän vuoden loppuun mennessä voimaan astuva Ukrainan uusi perustuslaki, jonka avainkohta on vallan hajauttaminen sekä toisaalta pysyvä lainsäädäntö Donetskin ja Luhanskin eräiden alueiden erityisasemasta.

EU:n tulee muutoinkin tehdä omalta osaltaan kaikkensa että EU:n ja Venäjän suhteissa päästään vihanpidosta jälleen rakentavaan yhteistyöhön.

*Puhe pidettiin Euroopan unionin täysistunnossa EU:n ja Venäjän suhteita käsittelevässä keskustelussa

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava
Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
Onko komissiolla B-suunnitelmaa TTIP-sopimuksen kariutumisen varalle?
Keskustelu Suomen EU-erosta vie harhaan