30
huhti
2013
0

Paremminkin voi vielä käydä

Presidentinvaalien jälkeen perustin virtuaalityöryhmän sivustolle www.suomensuunta.net kehittämään vaihtoehtoa keskittämispolitiikalle. Kysymys oli ennen muuta aluepolitiikasta, mutta laajensin keskustelun myös pien- ja perheyritysten tukalaan asemaan markkinavoimien ja keskittämispolitiikan puristuksessa.

Kovin suurta kiinnostusta tämä hanke ei saavuttanut.

Nyt tämä keskustelukerho otetaan uuteen käyttöön. Keskittämisen haittoja ja hajauttamisen etuja käsitellään edelleen, mutta keskustelu laajenee Suomen, Euroopan ja ihmiskunnan tulevaisuuteen. Keskustelukerho löytyy oman kotisivuni kautta osoitteesta http://www.vayrynen.com/suomen-suunta.

Kohua herättänyt filosofi Pekka Himasen tutkimushanke osoittaa, kuinka vahvasti keskustelu Suomen tulevaisuudesta kytkeytyy maailmanlaajuiseen ja eurooppalaiseen kehitykseen.

Himasen johtamassa työryhmässä on mukana eri alojen tutkijoita. Hän ei näytä kyseenalaistavan meneillään olevaa kehitystä eikä työryhmässä mukana olevien ajatuksia. Kokonaisuuden Himanen kietoo filosofian käärinliinoihin.

Himasen oman filosofian perusajatuksista voi tuskin olla eri mieltä. Tavoitteena on tietysti ihmisten hyvinvointi, hyvä elämä tai arvokas elämä. Käsitteiden määrittelemisestä riippuu, mitä niistä pidetään parhaimpana.

Sijoitan Suomen suunta -sivustolle arvioni Pekka Himasen tutkimushankkeesta.

Suomessa käsiteltiin jo 1970- ja 1980-luvulla samoja teemoja, joita Himanen nyt tutkii.

Omalta osaltani osallistuin tulevaisuuskeskusteluun muun muassa vuonna 1974 ilmestyneellä teoksellani ”On muutoksen aika”. Esitin siinä ajatukseni ihmisyysaatteeseen perustuvasta hajautetusta ja luonnonmukaisesta yhteiskunnasta.

Jatkoin filosofisia ja yhteiskunnallisia pohdintojani myös vuonna 1989 ilmestyneessä teoksessani ”Yhteinen tehtävämme – kansanvaltaisen muutoksen strategia”. Filosofeista tukeuduin ennen muuta J.V. Snellmaniin, Reijo Wileniukseen ja Georg Henrik von Wrightiin. Kirjan viimeisenä lukuna oli puhe jolla avasin kampanjani vuoden 1988 presidentinvaaleihin. Lataan sen Suomen suunta –sivustolle.

Edellä mainittuja teoksia voi tilata kotisivuni kautta. ”On muutoksen aika” on saatavana vuonna 1994 ilmestyneenä uusintapainoksena. Sen esipuhe kytkee teoksen silloiseen ajankohtaan, juuri käytyihin vuoden 1994 presidentinvaaleihin.

Ja uudempaa aineistoa verkkosivultani löytyy yllin kyllin.

Avaan verkkosivullani avoimen keskustelun, jolla luodaan kestäviin arvoihin perustuva ohjelma Suomen suunnasta – suunnasta Suomen, Euroopan ja ihmiskunnan tulevaisuudelle. Kaikki suomalaiset ovat tervetulleita kertomaan oman näkemyksensä ja ottamaan osaa keskusteluun.

Annan oman panokseni kirjoittamalla silloin tällöin keskustelun avauksia ja kommentoimalla muiden esittämiä ajatuksia.

Käydyn keskustelun perusteella kirjoitan ensi syksynä kirjan, jonka työnimenä on ”Paremminkin voi vielä käydä”.