17
tammi
2023
23

Mikael Jungnerin eno Markku Lahtela oli alkiolainen radikaali

Tänään Pohjantähti-lehti on julkaissut lisää videotallenteita, jotka syntyivät alkiolaisuutta 2020-luvulla käsitelleen Pohjanranta-seminaarin toisena päivänä.

Kolme alustajaa esiintyi etänä. Heidän esityksensä on nyt julkaistu osassa 3.

Mikael Jungner seurasi seminaariamme kotoaan käsin. Hänen värikäs alustuksensa synnytti vilkkaan keskustelun.

Timo Soini oli mukana puhematkaltaan Savossa.

Kari Arvolan osuuden saimme vain audiona ja lisäksi kirjallisessa muodossa. Arvolan puheenvuoro on luettavissa Pohjantähti-lehden arkistosta.

Myöhemmin katsottaviksi tulee vielä video, joka sisältää oman alustukseni alkiolaisista arvoista kestävän kehityksen perustana ja Vilho Harlen luennon ”köyhän asiasta” Jeesuksen ja Santeri Alkion toiminnassa.

Harle on hionut alustuksensa kirjalliseenkin muotoon, ja sekin tulee luettavaksi Pohjantähti-lehden arkistosta.

x x x

Kuten 5.1. julkaisemassani blogissa kerroin, Mikael Jungner on Maalaisliiton ja Keskustapuolueen kansanedustajana toimineen Olavi Lahtelan tyttären poika. Olavin isä oli puolestaan Maalaisliiton pitkäaikainen kansanedustaja Matti Oskari Lahtela.

Mikaelilla on siis vahvat maalaisliittolaiset juuret. Hänen äitinsä Marketta Jungner oli mukana Keskustan toiminnassa, mutta pojan tie vei SDP:n riveihin. Nykyään Mikael toimii Liike Nyt -puolueen puitteissa.

Mikael Jungnerin eno kirjailija Markku Lahtela vaikutti aikanaan Keskustan silloisten nuorten ajatteluun. Minunkin.

Viikonloppuna tilasin antikvariaatista Lahtelan 1970-luvun alussa kirjoittamat kirjat ”Uuteen ihmiskuvaan” ja ”Katso ihmistä – johdatus tieteelliseen ihmiskäsitykseen ja politiikkaan”.

Alkuperäiset menetimme tulipalossa, jossa kotimme talvella 1975 tuhoutui.

x x x

Näissä kahdessa teoksessaan Lahtela arvosteli voimakkaasti äärivasemmiston ideologiaa ja politiikkaa.

Voimissaan olivat vasemman laidan kommunistit, jotka syyttivät kaikista ongelmista vallalla ollutta yhteiskuntajärjestelmää. Järjestelmä vaikutti heidän mielestään voimakkaasti ihmisten tietoisuuteen. Ratkaisu oli vallankumous ja siirtyminen sosialistiseen järjestelmään.

Markku Lahtela korosti jokaisen ihmisyksilön omalaatuisuutta. Ihmisistä tuli onnellisia ja tasapainoisia aikuisia ja omien lastensa vanhempia, jos he saivat lapsuudessaan ja nuoruudessaan hyvän elinympäristön.

Lahtelan ajattelu oli äärimmäisen perhekeskeistä. Lasten kasvulle ensisijaisen tärkeä oli läheinen ja kiinteä suhde äitiin. Suuri merkitys oli myös sillä, että lapsella oli hyvä isäsuhde ja että vanhemmat rakastivat toisiaan.

Lahtela nojautui kirjoituksissaan tieteeseen, ennen muuta biologisiin tosiasioihin ja psykologiaan. Suotuisa lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristö tuotti hyviä ihmisiä ja yhteiskunnan jäseniä.

Markku Lahtelan ajattelu yhtyi alkiolaisiin arvoihin, vaikka hän ei tuonutkaan tätä esiin. En tiedä, oliko hän perehtynyt Santeri Alkion ajatteluun.

Markku Lahtelan kirjat ja kirjoitukset vaikuttivat osaltaan siihen, että Keskusta ryhtyi voimakkaasti ajamaan lasten kotihoidon tuen järjestämistä, ja SDP:n voimakkaasta vastustuksesta huolimatta ajoimme sen läpi 1980-luvulla.

x x x

Markku Lahtela taisteli viisi vuosikymmentä sitten marxilaista ihmis- ja yhteiskuntakäsitystä vastaan.

Kuinka kauaksi hänen hahmottelemastaan ihanneyhteiskunnasta olemmekaan läntisissä markkinatalousmaissa ajautuneet.

Julkisuudessa ei ole juurikaan sijaa elämäntavalle, jossa nuoret naiset ja miehet haluavat perustaa perheen ja kasvattaa lapsia.

Pientenkin lasten äidit pitäisi saada työelämään. Yhä harvempi lapsi syntyy perheeseen, jossa on toisiaan rakastava äiti ja isä. Kovin moni perhe hajoaa.

Julkisuutta hallitsevat elämäntavat, jotka eivät anna riittävää tilaa lasten ja nuorten terveelle kehitykselle. Julkisuutta hallitsevat seksuaaliset vähemmistöt.

Markku Lahtela osoitti viisi vuosikymmentä sitten tieteeseen tukeutuen, mihin tällainen kehitys osaltaan johtaa. Elävä elämä on osoittanut, että hän oli oikeassa.

Ongelmien korjaaminen on aloitettava luomalla olosuhteet, joissa lapset ja nuoret voivat hyvin.

Ihmisyyden kehitystarve ja sen edellytykset on asetettava kaiken yhteiskunnallisen uudistustyön perustaksi.