6
joulu
2021
11

Sotaorvot lakisääteisen kuntoutuksen piiriin

Olen ollut viime vuodet sivussa valtiollisesta päätöksenteosta. Minuun otetaan kuitenkin yhteyttä ja pyydetään vaikuttamaan valtioneuvoston ja eduskunnan päätöksentekoon.

Viime kesänä minua pyydettiin vaikuttamaan siihen, että sotaorvot saataisiin lakisääteisen kuntoutuksen piiriin. Kaatuneitten Omaisten Liitto ry on jo pitkään tähän pyrkinyt.

Vuoden 2022 valtion talousarvioon yhdistys on esittänyt 2 000 000 euron määrärahaa sotaorpojen kuntouttavien palvelujen mallintamiseen ja käynnistämiseen.

Perustelut ovat vahvat.

Sotaorvot ovat väestöryhmä, joka on kärsinyt raskaasti talvi-, jatko- ja Lapin sodan menetyksistä. Näissä sodissa orvoiksi jäi 55 000 – 60 000 lasta. Osa lapsista menetti molemmat vanhempansa.

Elossa olevista sotaorvoista ei ole tarkkaa lukumäärää, mutta Kaatuneitten Omaisten Liitto arvioi heitä olevan noin 20 000 – 25 000. Yhdistyksen ylläpitämässä sotaorporekisterissä heitä on noin 16 000. Sotaorpojen keski-ikä on noin 80 vuotta. Kuntouttavien palvelujen tarve on ilmeinen.

Kaatuneitten Omaisten Liitto on arvioinut, että heikoimmassa asemassa olevia sotaorpoja, jotka ovat kiireellisen kuntoutuksen tarpeessa, on noin 10 – 20 % heidän kokonaismäärästään.

Olen pyrkinyt hiljaisesti vaikuttamaan sotaorpojen kuntoutuksen järjestämiseksi, mutta asiassa ei ole edetty. Muutama päivä sitten minuun otettiin jälleen yhteyttä.

Tänään, Suomen itsenäisyyspäivänä, on sopiva aika antaa julkinen tuki Kaatuneitten Omaisten Liiton aloitteelle.

Asia on hoidettava ensi vuoden budjettikäsittelyn yhteydessä.

Hyvää Itsenäisyyspäivää!

Paavo Väyrynen