20
touko
2021
15

Pohjoisten alueiden yhteistyö

Tällä viikolla on pidetty Islannissa Arktisen neuvoston ulkoministerikokousta, jonka yhteydessä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken tapasivat myös kahden kesken.

Arktinen neuvosto on yksi monista niistä foorumeista, joilla pohjoisten alueiden yhteistyötä on kylmän sodan kauden jälkeen kehitetty.

Pohjoisten alueiden yhteistyöllä on vanhat juuret aina Pohjola-Norden -järjestön puitteissa käynnistetystä kalottiyhteistyöstä alkaen. Kun olin vuonna 1970 tullut valituksi eduskuntaan, tulin mukaan tähän yhteistyöhön.

Samaan aikaan tulin valituksi puheenjohtajaksi Suomen kalottikomiteaan. Se osallistui laajempaan kalottiyhteistyöhön, jossa mukana olivat myös Murmanskin alueen edustajat.

Sittemmin olin ulkoministerinä mukana käynnistämässä Itämeren valtioiden neuvoston ja Barentsin euro-arktisen neuvoston työtä.

Euroopan parlamentissa olin alusta alkaen luomassa EU:n politiikan pohjoista ulottuvuutta.

Johdin liberaaliryhmän työryhmää, joka laati ohjelman ”EU:n politiikaksi pohjoisilla alueilla”. Tämä asiakirja vaikutti aikanaan siihen Paavo Lipposen puheeseen, jolla Pohjoista ulottuvuutta neuvoston tasolla käynnistettiin.

Liberaaliryhmässä johdin myöhemmin työryhmää, joka laati asiakirjan Pohjoisen ulottuuden vahvistamiseksi. Se oli tarpeen unionin itälaajentumisen vuoksi syntyvässä uudessa tilanteessa.

Tämän ohjelman käsittelyssä syntyi ristiriitoja Astrid Thorsin kanssa. Hänen mielestään pohjoisen ulottuvuuden politiikan ei tullut koskea sisäisiä politiikkoja, vaan ainoastaan ulkosuhteita.

Pahempia vaikeuksia pohjoisen ulottuvuuden kehittämisessä syntyi, kun Alexander Stubb tuli vuoden 2004 vaaleissa parlamentin jäseneksi. Hän esitti sen typistämistä Itämeri-strategiaksi.

Näistä asioista olen kertonut kirjassani ”Huonomminkin olisi voinut käydä” (ss. 121-126).

Viime vuosina pohjoisten alueiden yhteistyö on kärsinyt länsimaiden ja Venäjän välisten jännitteiden lisääntymisestä. Niitä olisi saatava liennytetyksi viimeistään siinä ETY-järjestön 50-vuotishuippukokouksessa, jota tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ehdottanut pidettäväksi vuonna 2025.

Valmistavat työt olisi aloitettava välittömästi.

Kerron lähemmin pohjoisten alueiden yhteistyön kehittämisestä Polaris-TV:n tänään julkaisemassa haastattelussa ”Pohjoinen ulottuvuus”.

x  x  x

Kirjoituksessa mainittu teos on luettavissa ja kuunneltavissa äänikirjana kotisivuni kirja-arkistoista. Uusi video on katsottavissa Pohjantähti-lehden kautta.

Halutessanne voitte tulla Polaris-TV:n tilaajiksi. Se ei maksa teille mitään. Videoiden alapuolella oikealla on punainen TILAA-painike, jota painamalla kanavan tilaajaksi pääsee.