30
huhti
2021
11

Turve on poistettava päästökaupan piiristä

Hallituksen sopima turvepaketti korjaa pahimpia niistä ongelmista, joihin turvetuotanto on ajautunut. Tähän ei tule kuitenkaan tyytyä, vaan turpeen energiakäyttö on turvattava kestävillä pitkäaikaisilla ratkaisuilla.

Polaris-TV julkaisi 19.4. videon, jossa haastattelin MTK:n puheenjohtajaa Juha Marttilaa. Kerroin siitä saman päivän blogissani (Pitääkö EU:sta päästökaupan vuoksi erota).

Juha Marttilan haastattelun varsinaisena aiheena oli metsätalous. Keskustelumme lopussa siirryimme kuumaan aiheeseen, turpeen energiakäyttöön.

Olimme tietysti täysin samaa mieltä siitä, että meneillään oleva romahdusmainen polttoturpeen käytön väheneminen on pysäytettävä.

Haastattelussa Juha Marttila puuskahti, ettei hän olisi ikinä uskonut, että ollaan tultu tilanteeseen, jossa me joutuisimme ehkä tuomaan kasvu- ja kuiviketurvetta Venäjältä.

Tämän uhkakuvan hallituksen turvepaketti poisti.

x  x  x

Meillä oli Marttilan kanssa kuitenkin erilainen näkemys siitä, kuinka kunnianhimoisia asetettavien tavoitteiden tulisi olla.

Omalta osaltani kannatin turpeen käytön lisäämistä. Pidin välttämättömänä ja myös mahdollisena jopa sitä, että turpeen polttaminen poistettaisiin EU:n päästökaupan piiristä. Uusiutuvana polttoaineena sitä tulisi kohdella samalla tavalla kuin puun energiakäyttöä.

Juha Marttila ei uskonut, että tämä olisi mahdollista. Hän tokaisi: ”Suomi ei pääse päästökaupasta eroon muutoin kuin eroamalla EU:sta.”

Vastasin, että tämä virhe voidaan ehkä korjata nyt, kun eletään koronan jälkeistä aikaa ja kun joudutaan toden teolla siirtymään luonnontaloudellisesti kestävään kehitykseen.

Myönsin kyllä, että tämä on rohkea tavoite ja hyvin vaikea toteuttaa. EU:sta eroamista en tämän vuoksi kannattanut.

Omalta osaltani olen jo pitkään ajanut radikaalimpaa linjaa. Olen julkaissut blogikirjoituksia, joissa olen ehdottanut mm. kivihiilen korvaamista turvepelleteillä ja turpeen laajamittaisesta käyttämisestä liikennepolttoaineiden raaka-aineena.

Oleellinen kysymys on turpeen luokitteleminen uusiutuvaksi polttoaineeksi, mitä se kiistattomasti on. Tästä on tarjolla tietoa mm. Polaris-TV:n julkaisemassa professori Kari Mielikäisen haastattelussa.

Uusiutuvana polttoaineena turve tulisi poistaa päästökaupan piiristä.

Niin kauan kun tämä ei ole mahdollista, valtion tulisi palauttaa turvealalle siltä perittävät päästökauppamaksut. Tämä takaisi vakaan perustan turpeen energiakäytön jatkamiselle ja sen kehittämiselle.

x  x  x

Turve oli esillä myös viime perjantaina pidetyssä Keskustan puoluehallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä olin yllättynyt ja siihen pettynyt.

Käsittelyn pohjana oli Keskustan Karstulan kunnallisjärjestö aloite, jossa ehdotettiin turpeen uusiutuvuuden uudelleenarviointia ja ratkaisuja turvetuottajien ahdinkoon:

”Arvio turpeen uusiutuvuudesta on tehtävä eduskunnassa uudestaan.

Eduskunnan Suuressa valiokunnassa kolikkoa heittämällä tehty päätös, jonka mukaan turve ei ole uusiutuva energiamuoto asettaa suomalaisen turpeen ja suomalaiset turvetuottajat huonoon asemaan.

Kyse on kotimaisen energiantuotannon ja huoltovarmuuden turvaamisesta tulevaisuudessa. Tämä vääryys on eduskunnan oikaistava. Ja Keskustan on oltava asiassa aloitteentekijä.

Turvetta tarvitaan myös muihin tarkoituksiin. Se on ominaisuuksiltaan erinomainen kuivike karjatiloille sekä kasvualusta kasvihuone- ja avomaan tuotannossa. Hallitsematon tuotannon alasajo johtaa myös näiden turpeen käyttömuotojen osalta siihen, että korvaavaa tuotetta ei ole tai sitä ostetaan huonoimmassa tapauksessa ulkomailta.”

Puoluehallitukselle laaditussa vastausluonnoksessa esitys torjuttiin:

”Puoluehallitus yhtyy aloitteen huoleen turvealan rajusta murroksesta, mutta ei yhdy aloitteen esitykseen turpeen luokituksen muuttamisesta.”

Perusteluna esitettiin mm. se, että turpeen määrittelemistä uusiutuvaksi polttoaineeksi oli käsitelty hiljattain julkaistussa laajapohjaisen turvealan työryhmän raportissa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021), joka oli torjunut luokituksen muuttamisen.

Työryhmän perusteena oli ollut, ettei kansallisilla poliittisilla aloitteilla voida tehdä muutoksia turpeen asemaan. Sen mukaan Suomi ei voisi omilla päätöksillään vapauttaa turvetta päästökaupan piiristä eikä tällä olisi tosiallista vaikutusta turpeen kilpailukykyyn tai hinnoitteluun.

x  x  x

Kannatin aloitteen hyväksymistä.

Kun aikaa keskusteluun ei ollut, ehdotin aloitevastauksen panemista pöydälle. Etelä-Hämeen edustaja Johanna Häggman kannatti. Pari muutakin jäsentä meitä keskustelussa tuki.

Suoritetussa äänestyksessä jäimme kuitenkin kaksin. Kielteistä aloitevastausta kannattivat myös vahvojen turvemaakuntien edustajat.

Seuraavana päivänä puoluevaltuuston kokouksessa käytetyt puheenvuorot osoittivat, että puolueväen laaja enemmistö tukee toisenlaista turvelinjaa kuin lähes yksimielinen puoluehallitus.

Karstulan aloite pitää viedä puoluevaltuuston käsittelyyn ja tarvittaessa puoluekokoukseen. Puolueen tulee asettaa tavoitteeksi, että turve määritellään uusiutuvaksi polttoaineeksi, kuten Ruotsissa ja Norjassa on tehty.

Tämä antaa perusteet vaatia turpeen poistamista EU:n päästökaupan piiristä. Tämä antaa perusteet palauttaa turpeesta Suomen valtion kassaan kerättävät päästökauppatulot.

Turvealoitteen käsittely puoluehallituksessa antaa surkean kuvan Keskustan nykyisestä toimintakulttuurista. Vahvasti perusteltu ja laajaa kannatusta nauttiva aloite hylätään ja vedotaan valtion asettaman työryhmän kantaan!

On aihetta uudelleen vaatia, että Keskusta palautetaan kansanliikkeeksi, kuten eilisen blogini (Johtivatko ”kummisedät” taas Keskustan harhaan?) lopussa esitin.

Puolueessa on luovuttava ylhäältäpäin tulevasta ohjailusta ja annettava aidon kansanvallan toteutua.

x  x  x

Kirjoituksessa mainitut blogikirjoitukset ovat luettavissa kotisivuni blogiarkistosta.

Blogissa mainitut videot ovat katsottavissa Polaris-TV:n kanavalta. Sinne on ladattu runsaasti muitakin mielenkiintoisia videoita.

Halutessanne voitte tulla Polaris-TV:n tilaajiksi. Se ei maksa teille mitään. Videoiden alapuolella oikealla on punainen TILAA-painike, jota painamalla kanavan tilaajaksi pääsee.