29
marras
2020
19

Jäsenyys ratkesi – mitä seuraavaksi?

Keskustan puoluevaltuuston kokous sujui sopuisasti. Puolueen kaksikielisen piirin ehdotus allekirjoittaneen valitsemiseksi puoluehallituksen jäseneksi hyväksyttiin yksimielisesti. Kiitän luottamuksesta.

Sopua vahvisti se, että jo ennakkoon päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että kaksikielisen piirin toimintaan liittyneistä taloudellisista ja muista ongelmista laaditaan puolueeton selvitys. Tämä toivottavasti rauhoittaa ja ratkaisee tähänastiset kiistat piirin ja puoluetoimiston välillä.

Toimikauteni sekä kaksikielisen piirin johdossa että puoluehallituksessa alkaa vuoden vaihteessa.

Joihinkin asioihin on kuitenkin otettava kantaa välittömästi.

Polttavimmat ongelmat liittyvät piirin talouteen. Sillä ei ole lainkaan varoja eikä tuloja.

Tästä syystä jouduin maksamaan puolueelle omista varoistani piirin puolesta sen jäsenmaksun tältä vuodelta. Halusin varmistaa sen, ettei piiriä voitaisi pyrkiä maksamattomien jäsenmaksujen perusteella erottamaan.

Puoluekokoukseen piirin edustajat eivät voineet maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi osallistua.

Keskustan kaksikielisen piirin toimintaa tulee voida tehostaa ja laajentaa.

Olen tullut siihen tulokseen, että piirin toiminnan rahoittamiseksi on tarpeen ryhtyä hankkimaan sille kannatusjäseniä, joilta peritään vapaaehtoisia kannatusmaksuja. Kannatusjäsenistä ryhdytään pitämään tietosuojalain mukaista rekisteriä. Kannatusmaksuja voidaan ottaa vastaan myös ilman kannatusjäsenyyttä.

Piirille täytyy tietysti ensi tilassa palauttaa sille kuuluva puoluetuki.

Jo nyt on aika viritellä keskustelua puoluehallituksen toiminnasta. Aion siihen aktiivisesti osallistua.

Ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa puoluehallitus järjestäytyy.

Työvaliokuntaan kuuluvat sääntöjen mukaan puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri, eduskunta- ja meppiryhmästä valitut jäsenet sekä kolme muuta hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Olen käytettävissä työvaliokuntaa valittaessa.

Työvaliokunnan asemaa puolueen päätöksenteossa tulisi vahvistaa. Aikanaan se kokoontui lähes poikkeuksetta joka torstaiaamuna ja puolueen ministerit osallistuivat kokouksiin. Tämä käytäntö olisi edelleen hyvä.

Olen tässä kirjoituksessa ja muuallakin käyttänyt piiristämme nimeä Keskustan kaksikielinen piiri. Toivon, että sitä muutkin käyttäisivät. Virallinen nimi on ”Centerns distrikt – Keskustan piiri r.f.”. Sen toimialueena on koko maa.