20
elo
2020
21

Vihreät ovat törmäyskurssilla

Tämän aamun uutiset antoivat kimmokkeen kirjoittaa Vihreiden roolista nykyisessä hallituksessa.

Ylen aamussa kerrottiin, että valtion turveyhtiö Vapo myy turvemaitaan sen vuoksi, että on tehty päätös vähentää polttoturpeen käyttöä.

Lännen media tiesi puolestaan kertoa, että Suomeen saapuu lähiaikoina 40 turvapaikanhakijaa. He ovat osa niistä 175 turvapaikanhakijasta, joiden vastaanottamisesta hallitus alkuvuodesta päätti.

Vihreät ovat ajaneet hallituksessa kovaa linjaa monissa asioissa, joissa hallituspuolue Keskustalla on toinen kanta. Näissä asioissa eduskunnan enemmistö on Keskustan kanssa enemmän tai vähemmän samaa mieltä.

Myöntyminen Vihreiden vaatimuksiin on ollut keskeinen syy siihen, että Keskusta on eduskuntavaalien jälkeenkin menettänyt rajusti kannatustaan.

Karanteenikammiostani olen näitä ratkaisuja viime kuukausina usein kommentoinut.

x  x  x

Helmikuun 21. päivänä julkaisemassani blogissa käsittelin ulkopolitiikkaa. Kysyin esimerkkien valossa, Onko Suomen linja muuttunut?

Kirjoitukseni perustui keskeisellä tavalla ulkoministeri Pekka Haaviston linjapuheeseen vuoden 2019 suurlähettiläskokouksessa.

Ulkoministeri määritteli Suomen toimintaa ohjaavat arvot: ”Ihmisoikeuksien, sananvapauden, oikeusvaltioperiaatteiden, seksuaalioikeuksien, naisten ja tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon puolustaminen on aina ollut tärkeää, mutta tämän hallituksen ulkopolitiikassa nämä arvot tulevat näkymään erityisen vahvasti.”

Myöhemmin ulkoministeri sanoi:

”Hallitusohjelma ei muuta kaikkea. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkä linja on vakaa, eikä se muutu nopeasti. Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön ja harjoittelutoimintaan omista lähtökohdistaan ja intresseistään.”

Julkista tukea en kirjoitukselleni saanut, mutta vahvaa hiljaista tukea sitäkin enemmän.

Haavisto itse puhui seuraavana päivänä Vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa. Olikohan hän lukenut blogini ennen puheensa pitämistä?

x  x  x

On huono yhdistelmä, että Vihreiden hallussa ovat sekä ulkoministerin että sisäministerin salkut. Tämä on käynyt ilmi sekä maahanmuuttopolitiikassa että korona-viruksen torjuntatoimissa.

Viime helmikuun lopussa hallitus päätti ottaa vastaan 175 turvapaikanhakijaa osana EU:n vapaaehtoista uudelleensijoittamista. Blogissani ”Kärsivällisyyttä koetellaan” kommentoin päätöstä:

”Keskustalle tämä tilanne on hankala.

Suomen nykyinen pakolais- ja maahanmuuttopolitiikka on yksi EU-maiden liberaaleimmista. Suomen pakolaiskiintiö on suhteellisesti yksi korkeimmista, vaikka Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä on yksi suurimmista. Ja nyt Suomi on yksi niistä harvoista jäsenmaista, jotka ovat ottaneet lisäksi kantaakseen turvapaikanhakijoiden vapaaehtoisen uudelleensijoittamisen kuormaa.

Keskustan kannattajat hyväksyvät varmasti sen, että Suomi kantaa kansainvälistä vastuuta muiden maiden tapaan, mutta liberaaleimpiin maihin lukeutumista on vaikea hyväksyä. Oppositiossa meuhkaa Perussuomalaiset, joka hallituksessa hyväksyi jopa nykyistä löysemmän linjan, mutta kosiskelee nyt kansaa tiukoilla kannanotoillaan.”

Suomalaisten kotiuttamisesta Al-Holin leiriltä sukeutui omituinen tilanne, joka on Haaviston osalta johtanut hänen virkatointensa laillisuuden selvittämiseen ministerinvastuulain nojalla.

x  x  x

Ympäristöasioissa Vihreiden ja Keskustan vastakkainasettelu on kärjistynyt erityisesti energia- ja liikennepolitiikassa.

Vihreät vaativat, että turpeen käytöstä energianlähteenä on kokonaan luovuttava ja aikataulua sen alas ajamiseksi on tiukennettava. Kuitenkin turve on uusiutuva luonnonvara. Suot tuottavat turvetta aivan samalla tavalla kuin metsät tuottavat puuta.  Ruotsissa turve on luokiteltu uusiutuvaksi.

Kirjoitin viime helmikuussa tästä aihepiiristä useampia blogeja (9.2. Uusiutuvat luonnonvarat yhteiskunnan perustaksi, 14.2. Korvataan kivihiili turpeella, 16.2. EU:n ilmastopolitiikkaa pitää muuttaa, 18.2. IPCC ja EU ovat erehtyneet, 19.2. Uusiutuvat luonnonvarat ja uusiutumattomat).

Pyrin blogeillani pelkistämään eron cityvihreän ja keskustalaisen ympäristöajattelun välillä esittämällä, että uusiutumaton tuontipolttoaine kivihiili korvattaisiin voimalaitoksissa kotimaisella uusiutuvalla turpeella. Näin olisi kaikin puolin järkevää tehdä.

Korona-virus on muuttanut monessa suhteessa suhtautumista luonnonvaroihin ja omavaraisuuteen. Jopa ministeri Tytti Tuppurainen on julkisuudessa esittänyt, että turpeesta luopumisen aikataulua olisi hidastettava.

Turvetta on joka tapauksessa käytettävä pitkälle tulevaisuuteen. Tästä on vain askel siihen johtopäätökseen, että turpeen käyttöä olisi järkevää omavaraisuuden vahvistamiseksi nykyisestään jopa lisätä.

x  x  x

Liikennepolitiikassa vastakkainasettelu on liittynyt cityvihreiden haluun keskittää väestöä suurimpiin kaupunkeihin. Tähän liittyy heidän intonsa suosia niissä joukkoliikennettä ja varsinkin raideliikennettä.

Suurimpiin kaupunkeihin pitäisi rakentaa rautateitä, raitioteitä ja uusia metrolinjoja. Tämän väitetään edistävän ekologisuutta, kun raidelinjojen viereen rakennetaan korkeita kerrostaloja. Yksityisautoilu cityvihreiden mielestä tällä tavoin vähenee.

Nykyään on jo käytössä uusiutuvaa energiaa käyttäviä busseja, jotka voivat noutaa matkustajia joustavasti eri kaupunginosista. Kevyemmät joukkoliikenteen ratkaisut kehittyvät kovaa vauhtia.

Etelä-Suomen suurimpien kaupunkien välille pitäisi Vihreiden mielestä saada tunnin rautatiet. Kirjoitin niistä 25.2. julkaisemassani blogissa.

”Tunnin junayhteyksien rakentaminen nielisi valtavasti rahaa. Niillä matkustusaikoja voitaisiin lyhentää vain vähän siihen verrattuna, mihin olemassa olevien rautateiden matkustusnopeuksia nostamalla voidaan päästä.”

Huomautin, että ”rautatieinvestointien tulee olla järkeviä senkin vuoksi, että myös tieverkon ja vesiväylien parantamiseen tarvitaan runsaasti rahaa”.

Näyttää siltä, että on taas pelattu ”Brysselin kortilla”. EU-rahaa on tulossa Turun tunnin junaan! Se on raidehankkeista heikoimmin perusteltu.

Korona-virus on jo muuttanut kehityksen suuntaa. Sen synnyttämässä uudessa maailmassa keskittämispolitiikasta tulee luopua.

Keskittäminen vaatii valtavasti luonnonvaroja ja energiaa. Raskas rakentaminen synnyttää ilmastopäästöjä ja se tuhoaa arvokkaita kulttuuri- ja luontoympäristöjä.

Joukkoliikennettä ei pidä verovaroin kohtuuttomasti tukea. Korona edistää väistämättä henkilöautojen käyttöä.

x  x  x

Ajamalla kovin ottein cityvihreää linjaansa Vihreät ovat joutuneet törmäyskurssille. Uhkailemalla he eivät voi tahtoaan toteuttaa. Vihreitä ei hallituksessa välttämättä tarvita.