25
touko
2019
18

Omaishoitajasta ”omaedustajaksi”

Eurovaalien kampanjointi ja sen saama julkisuus antavat väärän kuvan siitä, kuinka äänestäjät voivat vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon ja sitä kautta myös Suomen tulevaisuuteen.

Esillä ovat olleet ennen muuta eduskuntapuolueiden puheenjohtajat, jotka ovat esitelleet omien puolueidensa eurovaaliohjelmia.

Puolueet ovat kuitenkin sisäisesti jakautuneita myös Eurooppa-politiikan suurissa linjakysymyksissä, eikä niiden johto pysty ohjaamaan Euroopan parlamenttiin valittujen toimintaa.

Voimakkain on ollut Keskustan sisäinen kahtiajako. Puolueen kannattajakunnan enemmistö vastusti Suomen liittymistä Euroopan unioniin. Tämä kahtiajako on säilynyt siten, että puolueen euroedustajista vain osa on kannattanut syvenevää yhdentymistä, kun taas osa on puolustanut parlamentin päätöksenteossa tiukasti Suomen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta.

Viime vaaleissa Keskustasta valittiin Euroopan parlamenttiin kolme edustajaa: Anneli Jäätteenmäki, Olli Rehn ja Paavo Väyrynen. Federalisteilla oli valtuuskunnassa enemmistö.

Rehnin siirryttyä Juha Sipilän hallituksen elinkeinoministeriksi valtuuskunnan voimasuhteet muuttuivat, kun hänen tilalleen tuli Hannu Takkula. Hannu vastusti aikanaan Suomen EU-jäsenyyttä ja puolusti myös Euroopan parlamentissa Suomen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta.

Keskustan johto on eri vaiheissa pyrkinyt ohjeistamaan puolueen edustajia Euroopan parlamentissa. Olemme Sirkka-Liisa Anttilan, Timo Järvilahden, Hannu Takkulan ja Kyösti Virrankosken kanssa kuitenkin olleet itsepäisiä ja noudattaneet omien kannattajiemme tahtoa.

Nyt Keskustan sisäinen kahtiajako on väistynyt. Kaikki kärkiehdokkaat ovat kansanedustajina ja Euroopan parlamentin jäseninä noudattaneet puolueen federalistista ohjelmaa ja linjaa. Sitä sopii verrata Tähtiliikkeen ohjelmaan.

Eurooppa-politiikan suuressa linjakysymyksessä muiden suurten puolueiden Kokoomuksen ja SDP:n euroedustajat ovat olleet puolueensa linjoilla ja kuuluneet parlamentin federalistiseen enemmistöön. Muissa asioissa rivit ovat kuitenkin rakoilleet. Esimerkiksi Sirpa Pietikäinen on usein poikennut voimakkaastikin Kokoomuksen linjanvedoista.

Äskettäin julkaistussa eurovaalien kannatusgallupissa noin puolet vastaajista oli haluton kertomaan, mitä puoluetta he aikovat äänestää. Tämä viittaa siihen, että suuri osa äänestäjistä näkee eurovaalit enemmän henkilövaalina kuin puoluevaalina.

Eurovaaleissa oma kannatukseni on aina perustunut laajaan äänestäjien tukeen yli puoluerajojen. Olen ollut Euroopan parlamentissa korostetusti kannattajieni ”omaedustaja”. Olen tuonut selkeästi esiin oman linjani ja sitä johdonmukaisesti noudattanut.

Olen edustanut kannattajiani Euroopan parlamentissa yli kuudentoista vuoden ajan. Viimeinen kauteni päättyi viime kesäkuussa. Mielelläni lähtisin tätä työtä jatkamaan.

Tämä on käynyt mahdolliseksi sen vuoksi, että Vuokon kantasoluhoidot ovat onnistuneet ja hän on kuntoutumassa. Kun Euroopan parlamentin työ ensi heinäkuun alussa käynnistyy, voin osallistua täysipainoisesti sen työhön.

Tänään vaalityöni päättyy Helsingin Narinkkatorille, Tikkurilaan ja Myyrmäkeen (25.5.2019). Sitten jäädään odottamaan sunnuntai-illan jännitysnäytelmää.