19
huhti
2019
18

Euroopan parlamenttiin

Eduskuntavaalien jälkeen kirjoitin blogin (Alkiolaisuuden alennustila), jossa kerroin, että Tähtiliike jatkaa toimintaansa ja on mukana tulevissa vaaleissa.

Kirjoitin, että eurovaaleihin osallistuminen kuitenkin mietitytti sen vuoksi, että saattaisimme joutua taas täysin TV-julkisuuden ulkopuolelle. Eduskuntavaalien tulos osoitti, kuinka tämä vaikuttaisi vaalien tulokseen.

Pohdintamme tueksi pyysin Yleisradiolle lähettämässäni avoimessa kirjeessä (Avoin kirje Yleisradiolle), että Yleisradio hyvissä ajoin ennen EU-vaalien ehdokashakemusten jättämistä ilmoittaisi, millä tavoin puolueet voivat osallistua vaaliohjelmiin.

Jouko Jokinen vastasi kirjeeseeni eilen klo 16.30 eli puoli tuntia sen jälkeen, kun ehdokashakemukset oli ollut jätettävä. Hän vastasi: ”Yleisradio noudattaa täsmälleen samoja journalistisia periaatteita Euroopan parlamentin vaaleissa kuin äskeisissä Suomen eduskuntavaaleissa”.

Päätimme jättää ehdokashakemuksemme, vaikka Yleisradion vastausta ei ennen ehdokashakemusten jättämiselle asetetun määräajan umpeutumista ollut tullut.

Samalla sovimme, että puoluesihteeri Seppo Hauta-aho pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä ottamaan kantaa siihen, kuinka Yleisradion on noudatettava vaalilain 10 §:n määräyksiä, kun se järjestää vaaliohjelmia Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä. (Kantelu)

Kantelussa pyydetään oikeusasiamiestä selvittämään myös, onko Yleisradio eduskuntavaalien vaaliohjelmissa ja muussa vaaleihin liittyvässä sisällössään noudattanut hallintoneuvoston periaatepäätöksiä ja niitä vaalilain tulkintoja, joihin eduskunnan oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamies ovat aikaisempia kanteluja käsitellessään päätyneet. Vastauksella tähän selvityspyyntöön saattaa olla merkitystä, kun oikeusasiamies ottaa kantaa Yleisradion eurovaalien yhteydessä järjestämiin vaaliohjelmiin ja niihin liittyvään sisältöön muissa ohjelmissa.

Tähtiliike asetti eurovaaleihin täyden ehdokaslistan. Halukkaita oli runsaasti enemmän, joten jouduimme valitettavasti karsimaan useita hyviä ehdokasehdokkaita.

Paikan saamiseksi Euroopan parlamenttiin tarvittaneen runsaat 100 000 ääntä. Oma äänimääräni vuoden 2014 vaaleissa oli noin 70 000. Uskon, että voin yltää nyt vähintään samaan. Vuoden takaisissa presidentinvaaleissa sain noin 185 000 ääntä.

Jos saisin kokoon vähintään saman äänimäärän kuin viisi vuotta sitten, muiden yhdeksäntoista ehdokkaan olisi kyettävä saamaan runsaat 30 000 ääntä. Uskon, että tämä on mahdollista.

Muita ehdokkaita kovaan vaalityöhön ja keskinäiseen kilpailuun innostaa tietoisuus siitä, että en valituksi tultuani hoitaisi europarlamentaarikon tehtävää koko kauden ajan. Paikka vapautuisi varasijalle yltäneelle ehdokkaalle viimeistään neljän vuoden kuluttua, jolloin olen ehdolla eduskuntaan ja jolloin aion tulla valituksi sinne.

Ehdokkaiden vaalityötä vauhdittaa myös tietoisuus siitä, että hyvä tulos eurovaaleissa luo pohjaa menestykselle tulevissa kunta- ja eduskuntavaaleissa.