16
huhti
2019
22

Avoin kirje Yleisradiolle

Olen lähettänyt Tähtiliikkeen puheenjohtajana avoimen kirjeen Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtajalle Kimmo Kivelälle, toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttilalle ja uutis- ja ajankohtaistoimituksen päällikölle Jouko Jokiselle. Pyydämme tietoa siitä, millä tavoin poliittiset puolueet voivat osallistua Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä järjestettäviin Yleisradion vaaliohjelmiin. Odotamme vastausta hyvissä ajoin ennen ehdokashakemusten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä.

Kirje on kokonaisuudessaan tällainen:

”Seitsemän tähden liike on valmistellut osallistumistaan Euroopan parlamentin vaaleihin.

Olemme saaneet tietää, että Yle Hämeen päällikkö Päivi Kuisma on ilmoittanut kansanedustajaehdokas Kimmo Kautiolle, että poliittisten puolueiden osallistumisessa Yleisradion vaaliohjelmiin on Euroopan parlamentin vaaleissa tarkoitus soveltaa samoja sääntöjä kuin eduskuntavaaleissa.

Päivi Kuisman viesti Kautiolle oli tällainen:

Hallintoneuvostolle on joulukuussa viety OTSin (ohjelmatoiminnan säännöstön) mukaisesti tieto eduskuntavaalien vaaliohjelmien periaatteista. Niihin on sisältynyt linjaus siitä, että Yle lukee pienpuolueiksi puolueet, joilla on vähemmän kuin 1% eduskunnan kansanedustajista. Linjaus on siis meidän (Ylen), ei HN:n (hallintoneuvoston) tekemä. Paavo Väyrysen puolueella on 0,5%. HN (hallintoneuvosto) ei ole puuttunut periaatteisiin.

Tiedoksenne, että tätä samaa prosenttiosuutta sovelletaan myös EU-vaaleissa ja pohjana on eduskuntavaalien tulos.

Mielestämme ei ole mitään perustetta sille, että puolueiden osallistuminen EU-vaalien vaalikeskusteluihin ja -ohjelmiin määräytyisi eduskuntavaalien tulosten perusteella. Tämä antaisi vaaleissa kohtuuttoman edun kahdeksalle eduskuntapuolueelle, jotka ovat puoluetuen ansiosta muutoinkin etuoikeutetussa asemassa. Tällaisen syrjinnän vuoksi muilla puolueilla ei olisi käytännössä mahdollisuutta saada edustajiaan Euroopan parlamenttiin, jonne äänikynnys on hyvin korkea.

Seitsemän tähden liike joutui eduskuntavaaleissa kärsimään Yleisradion mielivaltaisesta päätöksestä, jolla meidät eduskuntapuolueena suljettiin eduskuntapuolueille järjestettyjen vaalikeskustelujen ja muiden vaaliohjelmien ulkopuolelle. Tästä syystä emme saaneet edustajia uuteen eduskuntaan.

Näissä oloissa meidän on hyvin vaikea olla mukana Euroopan parlamentin vaaleissa, ellei puolueita kohdella tasapuolisesti niiden yhteydessä toteutettavissa Yleisradion vaaliohjelmissa.

Pyydämme, että Yleisradio hyvissä ajoin ennen EU-vaalien ehdokashakemusten jättämistä ilmoittaa, millä tavoin puolueet voivat osallistua vaaliohjelmiin.”