13
huhti
2019
18

Suomi rikkoo oikeusvaltioperiaatteita

Jos Suomi olisi oikeusvaltio, pitäisi olla mahdollista saattaa tuomioistuinlaitoksen tutkittavaksi huomisten eduskuntavaalien lainmukaisuus ja vaatia niiden tulosten mitätöimistä.

Vaalilaki tarjoaa mahdollisuuden moittia vaalitulosta vain vaalipiirikohtaisesti. Koko vaalituloksen lainmukaisuutta ei voida saattaa tuomioistuinlaitoksen käsiteltäväksi.

Suomen perustuslain 1 §:n mukaan on edistettävä oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Tämän periaatteen tulisi toteutua erityisesti eduskuntavaaleissa, joissa Suomen ylin valtioelin valitaan.

Huomenna toimitettavissa eduskuntavaaleissa valtiovalta loukkaa vakavalla tavalla kansalaisten yhdenvertaisuutta. Valtion omistama ja verovaroin rahoittama Yleisradio on asettanut eduskuntapuolueet eriarvoiseen asemaan. Tähän on saattanut vaikuttaa valtion ylläpitämän Huoltovarmuuskeskuksen tuki Mediapoolille, jonka keskeinen jäsen Yleisradio on.

Vaaleihin osallistuu kaksi eduskuntapuoluetta, Sininen tulevaisuus ja Seitsemän tähden liike, jotka eivät osallistuneet edellisiin eduskuntavaaleihin. Muodollisesti ne ovat täsmälleen samassa asemassa.

Näistä kahdesta puolueesta Sininen tulevaisuus on kutsuttu mukaan Yleisradion eduskuntapuolueille järjestämiin vaalikeskusteluihin ja muihin vaaliohjelmiin. Seitsemän tähden liike on suljettu kokonaan vaaliohjelmien ulkopuolelle. Tällä tavoin syrjitään vakavalla tavalla Seitsemän tähden liikkeen ehdokkaita ja heidän kannattajiaan.

Sininen tulevaisuus ja muut eduskuntapuolueet saavat vaalitoimintaansa valtavan taloudellisen tuen Yleisradion tarjoamasta ilmaisesta julkisuudesta. Seitsemän tähden liikkeen ehdokkaat ja kannattajat joutuvat sitä Yle-veron maksajina rahoittamaan.

Yleisradion menettely vääristää olennaisella tavalla eduskuntavaalien tulosta, ja sillä on vaikutus myös tulevan hallituksen kokoonpanoon.

Sinisellä tulevaisuudella on olematon kannatus ja sillä on vähemmän kansanedustajaehdokkaita kuin Seitsemän tähden liikkeellä. Sen suosimista on perusteltu sillä, että se on hallituspuolue. Maaliskuun 8. päivän jälkeen tätäkään perustetta ei ole voitu käyttää, kun pääministeri Juha Sipilän hallitus tuolloin erosi. Tärkeimmät vaaliohjelmat on toteutettu sen jälkeen.

On ilmeistä, että Yleisradion vaaliohjelmista vastaavan toimittajan Jouko Jokisen mielivaltainen päätös sulkea Seitsemän tähden liike eduskuntapuolueiden vaaliohjelmien ulkopuolelle liittyy valtion Huoltovarmuuskeskuksen rahoittaman Mediapoolin toimintaan. Mediapoolin yhtenä julkilausuttuna tehtävänä on torjua Nato-vastaisuutta. Seitsemän tähden liike on ainoa eduskuntapuolue, joka selkeästi vastustaa Suomen sotilaallista liittoutumista.

Valtiovallan puuttuminen vaalitoimintaan kansalaisten oikeuksia polkevalla ja tasavertaisuutta loukkaavalla tavalla rikkoo räikeästi oikeusvaltioperiaatteita. Suomen oikeusjärjestys ei kuitenkaan anna mahdollisuutta saattaa tuomioistuinlaitoksen tutkittavaksi eduskuntavaalien lainmukaisuutta ja vaatia niiden tulosten mitätöimistä.

Aiomme saattaa Suomen valtion menettelyn Euroopan neuvoston korruptiovastaisen toimielimen, GRECON, tutkittavaksi.

Harkitsemme lisäksi kantelun tekemistä Euroopan komissiolle, joka on viime aikoina puuttunut voimakkaasti oikeusvaltioperiaatteiden vastaiseen jäsenmaiden toimintaan.

Vaalitulosta nämä toimenpiteet eivät muuttaisi, mutta niillä saattaa olla vaikutusta tulevaisuuteen. Valtiovallan mielivaltainen puuttuminen vaaleihin on vastaisuudessa estettävä.