9
helmi
2019
6

Suomi rikkoi periaatteensa

Suomella on ollut ulkopolitiikassaan periaatteita, joilla maamme on varjellut kansallisia etujaan.

Suomi on pyrkinyt ylläpitämään hyviä suhteita kaikkiin maihin pysyttäytymällä toisten valtioiden ja etenkin suurvaltojen välisten ristiriitojen ulkopuolella. Maamme on pyrkinyt suhtautumaan tasapuolisesti kansainvälisten kiistojen osapuoliin, ja tukenut niiden rauhanomaista ratkaisemista.

Yksi keskeisistä periaatteista on ollut se, että Suomi ei tunnusta hallituksia vaan valtioita. Tällä tavoin olemme välttäneet sekaantumista muiden maiden sisäisiin kiistoihin, joilla on usein suurvaltapoliittinen ulottuvuus.

Venezuelan tapauksessa Suomi on poikennut tästä periaatteesta.

Kun presidentti Nicolas Maduro ei ollut viime sunnuntaihin mennessä taipunut suurten EU-maiden uhkavaatimukseen uusien vaalien järjestämiseksi, ulkoministeri Timo Soini ilmoitti maanantaina tekstiviestillä: ”Kuten muutkin EU-maat, tukeakseen Venezuelan perustuslaillista prosessia, Suomi tukee Guaidoa Venezuelan vt. presidentiksi”.

Ylen uutisessa todetaan, että Suomi tunnustaa vain valtioita, ei hallituksia. Uutisessa on kuitenkin ulkoministeriön verkkosivulle linkki, josta avautuu EU-maiden yhteinen julkilausuma. Sen mukaan Suomi yhdessä 18 muun jäsenmaan kanssa tunnustaa Guaidon Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi.

Timo Soinin tekstiviesti on harhaanjohtava. Vain osa EU-maista tunnusti Guaidon vt. presidentiksi. Kolmasosa EU:n jäsenmaista ei ollut mukana.

Timo Soini ja Suomen muu ulkopoliittinen johto on selityksen velkaa. Miksi Suomi Venezuelan tapauksessa rikkoi ulkopolitiikkansa keskeisen periaatteen?