24
tammi
2019
18

Vallan väärinkäytöstä kansan valtaan

Edustuksellinen demokratia ei toimi Suomessa. Valtavirran puolueet ja poliitikot eivät edes puhu niistä asioista, joita kansan enemmistö pitää tärkeimpinä. Tämä on keskeinen syy siihen, että suuri osa kansalaisista ei käytä äänioikeuttaan.

Kun ryhdyin kesällä 2015 toimintaan suomalaisen kansanvallan pelastamiseksi, en voinut ennalta aavistaa millaisia vaikeuksia joutuisin kohtaamaan.

Viime kuukausina olen törmännyt suoranaiseen vallan väärinkäyttöön Suomen poliittisessa järjestelmässä ja joukkoviestinnässä.

Kaiken tietävä Wikipedia määrittelee vallan väärinkäytön näin:

”Vallan väärinkäyttö on käsite, jolla tarkoitetaan erilaisia valta-aseman väärinkäytöksiä joihin henkilöt saattavat sortua saadessaan valtaa. Alkujaan oikeusvaltion idea kehittyi vastaamaan mielivaltaiseen ja ennalta ennustamattomaan hallintoon ja lainkäyttöön.

”Hallintoa vastustava oppositio ja vallan vahtikoirana toimiva kriittinen vallankäyttäjistä riippumaton media vähentävät vallan väärinkäyttöä. Vallan väärinkäyttöä mahdollistavat opposition kukistaminen ja lehdistön kontrolli sekä lehdistön sensuuri.

Ensimmäinen hankkeeni oli kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa. Se sai tuekseen yli 53 000 allekirjoittajaa.

Eduskunnassa valiokunnat kuulivat asiantuntijoita. Talousvaliokunta antoi lausuntonsa, ja perustuslakivaliokunta aloitti oman mietintöluonnoksensa käsittelemisen. Aivan yllättäen se kuitenkin päätti, ettei mietintöä laaditakaan eikä sitä viedä täysistuntokäsittelyyn.

Päätös oli yksimielinen, ja sitä ajoi erityisesti Perussuomalaisten valiokuntaryhmä. Kerrotaan, että syynä oli pääministerin uhkaus, jonka mukaan yhdenkin hallituspuolueen edustajan aloitteen puolesta täysistunnossa antama ääni johtaisi hallituksen hajoamiseen.

x x x

Syksyn 2015 mittaan kävi ilmi, että en pystynyt enää edes oman puolueeni Keskustan kautta edistämään itselleni tärkeimpiä yhteiskunnallisia tavoitteita. Tammikuun lopulla 2016 ilmoitin, että jättäydyn sivuun Keskustan puolue-elinten työskentelystä. Kun tämäkään ei saanut aikaan edes keskustelua puolueen linjasta, päätin perustaa uuden puolueen, Kansalaispuolueen, tavoitteitani ajamaan.

Vallanpitäjät ja valtamedia ovat sittemmin tehneet kaiken mahdollisen torjuakseen kohtaamansa haasteen.

Kansalaispuolueen kannattajakorttien keräämistä pyrittiin vaikeuttamaan. Kun puolue laittomia keinoja käyttäen kaapattiin, valtamedia tuki vallan anastajia.

Keväällä 2018 tein viimeisen yritykseni palauttaa Keskusta alkiolaisille, talonpoikaisille ja kekkoslaisille juurilleen. Vallanpitäjät sen valtamedian suosiollisella tuella torjuivat.

Viime vuoden presidentinvaaleista oli vähällä tulla vallanpitäjien ja valtamedian sopupeli.

Pääsin kuitenkin mukaan kansalaisliikkeen ehdokkaana. Tämä ei ollut helppoa, sillä valtamediassa emme saaneet mitään sellaista julkisuutta, joka olisi edesauttanut kannattajakorttien keräämistä.

Ehdokkuuteni myötä vaalikeskusteluihin tulivat mukaan tärkeimmät teemat: Suomen itsenäisyys ja puolueettomuus, hallittu maahanmuuttopolitiikka ja sisäpolitiikan oikeistosuuntauksen katkaiseminen.

Valtamedia puolusti vallanpitäjiä. ”Faktantarkastajat” riensivät journalismin sääntöjä rikkoen puolustamaan vallanpitäjien linjaa ja toimintaa.

x x x

Heinäkuussa perustamani Seitsemän tähden liike on ollut uutispimennossa. Jälleen valtamedia vaikeutti kannattajakorttien keräämistä vaikenemalla kaikesta toiminnastamme ja kannanotoistamme.

Eduskuntaryhmämme kesäkokouksen tiedotustilaisuuteen ei tullut yhtään toimittajaa.

Syksyllä kirjoitin hyvin uutisarvoisen kirjan ”Terve Suomi”. Julkistamistilaisuuteen tuli yksi toimittaja.

Sen jälkeen, kun Tähtiliike oli merkitty puoluerekisteriin, järjestimme 2.1.2019 tiedotustilaisuuden. Paikalla oli kaksi toimittajaa.

TV-kameroita ei tiedotustilaisuuksissamme ole näkynyt.

Viime maanantaina julkaisimme 70 ensimmäistä kansanedustajaehdokastamme. Nyt paikalla oli ruotsinkielisten TV-uutisten kamera, mutta juttua toimittaja ei tehnyt.

Tätä kaikkea voi verrata siihen julkisuuteen, jota Liike Nyt! on saanut osakseen. Mutta se onkin vallanpitäjien ja valtamedian vaaraton sylikoira.

x x x

Kesäkuussa 2018 palasin eduskuntaan voidakseni vaikuttaa Suomen politiikan suuntaan. Ajattelin erityisesti, että voisin oman eduskuntaryhmäni kautta päästä mukaan poliittiseen keskusteluun.

Olen kokenut pahan pettymyksen. Eduskunnan työhön on kehitetty sääntöjä, joiden perusteella minut on suljettu lähes tyystin julkisuuden ulkopuolelle.

Edes hieman julkisuutta olisi mahdollista saada kyselytunneilla. Kesän ja syksyn mittaan en saanut juuri lainkaan puheenvuoroja. Oman kysymyksen saattoi ehkä esittää televisiointiajan päätyttyä.

Sitten kerrottiin, että tammikuun alusta lähtien YLE ryhtyy televisioimaan koko kyselyistunnon. Ensimmäisellä kyselytunnilla 10.1. olisin voinut esittää kysymyksen, mutta vasta televisioinnin päätyttyä. En esittänyt.

Viikko sitten sain esittää lisäkysymyksen maahanmuutosta, mutta oman tärkeän kysymykseni Brexitistä ja EU:n tulevaisuudesta sain esittää vasta juuri televisioinnin päättyessä.

Tiistaina 15.1. järjestettiin eduskuntaryhmien neuvottelu seksuaalirikosten ehkäisemisestä. Tähtiliikkeen eduskuntaryhmää ei kutsuttu mukaan. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan perusteena oli se, että meillä on vähemmän kuin kolme kansanedustajaa.

Meidät siis pyritään sulkemaan myös päätöksenteon ulkopuolelle uusia keinotekoisia sääntöjä käyttäen.

Wikipedian mukaan oikeusvaltion idea kehittyi alkujaan ”vastaamaan mielivaltaiseen ja ennalta ennustamattomaan hallintoon ja lainkäyttöön”. Tällaista eduskunnassa nyt harjoitetaan.

x x x

Samaan sortuu myös eduskunnan valvonnassa toimiva ja verovaroin rahoitettava Yleisradio.

Kirjoitin 18.1. uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajalle Jouko Jokiselle kirjeen, jossa pyysin, että Seitsemän tähden liikkeelle uutena eduskuntapuolueena osoitetaan oma puoluepäivä. Perustelin pyyntöä sillä, että muille eduskuntapuolueille oli 12.12.2018 arvottu puheenjohtajan puhe- ja vaalitenttipäivä.

Eilen sain Jokisen vastauksen:

”Mainitsemanne arvonta tehtiin eduskuntavaaleja ja Yleisradion erityisiä vaaliohjelmia koskevan hallintoneuvoston tekemän päätöksen perusteella. Hallintoneuvoston kokous oli 4. joulukuuta 2018.

Päätös perustui lakiin yleisradiosta, puoluelakiin sekä Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisiin ohjeisiin. Päätöksen perusteella arvonnan mukaisiin vaaliohjelmiin osallistuvat hallintoneuvoston päätöksentekohetkellä rekisteröidyt puolueet, joilla on useampi kuin yksi kansanedustaja tämän hetken eduskunnassa.”

Hallintoneuvostossa vallanpitäjät räätälöivät siis juuri ennen Tähtiliikkeen merkitsemistä puoluerekisteriin uuden säännön, jolla meiltä evättiin eduskuntapuolueen puheenjohtajan puhe- ja vaalitenttipäivä.

Edellytämme, että olemme tasavertaisesti mukana eduskuntapuolueiden puheenjohtajille järjestettävissä vaalikeskusteluissa ja muissa vaaliohjelmissa.

Muussa mediassa linjaa haetaan. Helsingin Sanomissa kirjoitetaan edelleen yhdeksästä eduskuntapuolueesta, vaikka meitä on kymmenen. Maaseudun Tulevaisuus ja Ilta-Sanomat sentään ottivat meidät mukaan vaalikeskusteluihin.

Varsikin kaupallisen median toiminta ihmetyttää. Tiedän, että vaatimattomalla persoonallani on suuri huomioarvo. Politikointi näyttää ylittävän jopa ansaintalogiikan.

x x x

Mistä tässä syrjinnässä on kysymys?

Kun palasin eduskuntaan, sanoin, että olen oppositiossa sekä hallitusta että oppositiota vastaan. Oppositio on tukenut ja tukee hallitusta monissa sellaisissa asioissa, joissa olen molempien kanssa vahvasti eri mieltä.

Nykyisessä eduskunnassa on useita ”elefantteja”, asioita, joista ei haluta edes puhua. Ne ovat ratkaisuja ja linjanvetoja, joista vallanpitäjät – sekä hallituksessa että oppositiossa – ovat olleet laajalti yhtä mieltä ja joita valtamedia on tukenut.

Niitä ovat:

  • Suomen liukuminen kohti sotilaallista liittoutumista,
  • Suomen itsenäisyyden kaventuminen ylikansallisen yhdentymisen kautta,
  • eurojäsenyyden Suomelle aiheuttama vahinko ja siihen liittyvät uhkakuvat,
  • hallitsematon maahanmuutto erityisesti syksyllä 2015,
  • keskittävä aluepolitiikka ja
  • eriarvoisuuden lisääntyminen.

Vallanpitäjät ja valtamedia pyrkivät ohjaamaan vaalikeskustelut vain ilmastonmuutokseen ja maahanmuuton aiheuttamiin ongelmiin. Tällä huomio pyritään suuntaamaan sivuun niistä asioista, joita kansan enemmistö pitää tärkeimpinä.

Nyt mittani on tullut täyteen.

En aio käydä eduskuntavaaleja niillä pelisäännöillä, jotka valtaapitävät ja valtamedia ovat määränneet. Kun en saa sanomaani äänestäjien tietoon eduskuntatyön ja julkisten tiedotusvälineiden kautta, minun on lähdettävä tapaamaan äänestäjiä heidän kotikonnuillaan.

Olen päättänyt vetäytyä osittain eduskuntatyöstä. Jättäydyn pois eduskunnan täysistunnoista torstaisin, jolloin yleensä ei ole äänestyksiä. Käytän torstait yleisötilaisuuksiin.

Jättäydyn siis tästä päivästä lähtien pois eduskunnan kyselytunneilta. Ryhdyn järjestämään torstaisin omia kysely- ja vastaustuntejani eri puolilla Suomea.

Eduskunnan työkauden aikana ehdin järjestämään kysely- ja vastaustunteja seitsemänä torstaina. Viiden torstain tilaisuudet toteutuvat ennen ehdokaslistojen jättämistä, joten voin käyttää ne myös ehdokkaiden hankintaan.