6
joulu
2018
20

Itsenäistä Suomea halutaan puolustaa

Eduskunnassa käytiin eilen ajankohtaiskeskustelu tiedoista, joiden mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on heikentynyt.

Omassa puheenvuorossani totesin, että suomalaiset ovat varmasti valmiit puolustamaan itsenäistä ja sotilaallisesti liittoutumatonta, puolueetonta Suomea.

Kerroin oman käsitykseni olevan, että maapuolustustahdon heikkeneminen johtuu siitä, että Suomen turvallisuuspoliittisesta linjasta on viime vuosina syntynyt epäselvä käsitys. Tähän on kaksi syytä.

Yhtäältä Suomi on pyrkinyt yhdessä Ranskan kanssa tulkitsemaan Lissabonin sopimusta siten, että se velvoittaa EU:n jäsenmaat antamaan toisille jäsenmaille myös sotilaallista apua.

Tällä perusteella lainsäädäntöä on jo muutettu siten, että suomalaisia sotilaita voidaan lähettää ulkomaille myös taistelutehtäviin. Hallitus on siis pyrkinyt siihen, että suomalaisia sotilaita voitaisiin velvoittaa puolustamaan myös muita maita, käytännössä ennen muuta Baltian maita.

Toisaalta Suomi on viime vuosina tiivistänyt ja syventänyt suhteitaan sotilasliitto Natoon.

Yksi askel tähän suuntaan oli hyvin tulkinnanvaraisen isäntämaasopimuksen solmiminen Naton kanssa. Suomessa sopimusta ei käsitelty eduskunnassa. Ruotsissa valtiopäivät asettivat oman maansa sopimuksen soveltamiselle tiukat rajat. Ruotsin alueelle ei voida tuoda ydinaseita. Naton joukkoja voi tulla maahan vain hallituksen nimenomaisella päätöksellä.

Kysymyksiä herättää myös Suomen laajamittainen osallistuminen sotaharjoituksiin Naton ja johtavien Nato-maiden kanssa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on todennut, että liittoutumattomuus on paras ratkaisu Suomen turvallisuudelle. Hän on sanonut, että menettäisimme tämän edun, jos Venäjä alkaisi pitää Suomea samankaltaisena turvallisuusuhkana kuin Natoa. Toteutetut ja suunnitteilla olevat sotaharjoituksen ovat omiaan horjuttamaan luottamusta Suomen liittoutumattomuuteen.

Eduskuntavaalien yhteydessä ja niiden jälkeen käytävissä hallitusneuvotteluissa Suomen turvallisuuspolitiikan linjaa on pyrittävä selkiyttämään. Isäntämaasopimusta on täsmennettävä ja Suomen osallistumiselle sekä sotaharjoituksiin että sotilaalliseen kriisinhallintaan on määriteltävä selvät periaatteet, jotka ovat sopusoinnussa turvallisuuspoliittisen asemamme kanssa.

Näissä mietteissä vietän itsenäisyyspäivää Vuokon sairauden vuoksi kotioloissa. Ensi lauantaina saan taas vapaata omaishoitajan tehtävistä ja pääsen Joensuun joulumarkkinoille vauhdittamaan kannattajakorttien keräämistä saadaksemme Tähtiliikkeen nopeasti puoluerekisteriin.

Hyvää itsenäisyyspäivää!