28
kesä
2018
10

”Seitsemän tähden liike” on perustettu

Kansalaispuolueen sekava tilanne jatkuu. Patentti- ja rekisterihallituksessa ratkaisua ei valitettavasti saatu aikaan.

Näin ollen vasta oikeusprosesseissa selviää, voiko yhdistyksen jäsenten pieni vähemmistö yhdistyslakia ja sääntöjä rikkomalla kaapata sen omaan määräysvaltaansa. Uskon, että oikeus lopulta voittaa, mutta ratkaisujen saamiseen saattaa mennä pitkä aika.

Kaappausyrityksen vuoksi puolue on ollut ja tulee vielä pitkään olemaan toimintakyvytön. Tämä on yksin kaappareiden syytä. Heitä varoitettiin ennakkoon siitä, että laittomuudet johtavat oikeustoimiin. Näistä varoituksista he eivät piitanneet.

Turvatakseni sen, että voin johtaa kannattajani voitokkaaseen vaalitaisteluun ensi kevään eduskuntavaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa, olen yhdessä tukijoitteni kanssa perustanut tänään ”Seitsemän tähden liike” –nimisen yhdistyksen, jonka puitteissa voimme tarvittaessa osallistua ensi kevään vaaleihin. ”Seiska” –liikkeellä on täsmälleen samanlaiset säännöt kuin Kansalaispuolueella, joten se voitaneen rekisteröidä nopeasti.

Yhdistyksen nimen valintaan vaikutti se, että Italiassa on toiminut osittain samankaltainen ”Viiden tähden liike”. Euroopan parlamentissa minulla oli läheinen yhteistyö heidän kanssaan. Perustin yhdessä Viiden tähden liikkeen edustajien kanssa kontaktiryhmän ”Vapaus valita”, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on tehdä jäsenyys euroalueessa vapaaehtoiseksi. Siitä pitäisi voida erota, eikä siihen olisi velvoitetta liittyä. Kontaktiryhmä vastustaa muutoinkin ylikansallista yhdentymistä.

”Seitsemän tähden liikkeen” tunnuskuvana on pohjoisen tähtitaivaan Otavan tähtikuvio, jota on usein käytetty myös suomalaisuuden symbolina.

Pyrimme edelleen päättäväisesti siihen, että saamme palautetuksi Kansalaispuolueen sen jäsenten valtaenemmistön määräysvaltaan. Jos tämä viivästyy, ryhdymme varmistamaan osallistumisemme kevään vaaleihin keräämällä kannattajakortteja ”Seitsemän tähden liikkeen” merkitsemiseksi puoluerekisteriin.