22
huhti
2018
7

Väyrynen vastaa Sipilälle: Ehdotukseni sopi puoluedemokratiaan

Keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen tyrmää puheenjohtaja Juha Sipilän pääministerin haastattelutunnilla esittämän väitteen, että hänen ehdottamansa menettely olisi ollut puoluedemokratian vastaista.

– Puoluedemokratiaan kuuluu myös strateginen johtajuus. Sipilä olisi voinut ehdottaa puoluehallitukselle ja puoluehallitus valtuustolle, että sääntöjä olisi ehdottamallani tavalla muutettu.
– Perustan tälle olisi luonut puheenjohtajan oman piirijärjestön, Pohjois-Pohjanmaan piirin ehdotus, että puoluevaltuuston puheenjohtajan valinta siirrettäisiin pysyvästi puoluekokoukselle. Tätä uutta sääntöä olisi voitu noudattaa jo Sotkamossa. Päätöksen olisi tehnyt ja puheenjohtajan valinnut puoluedemokratian mukaisesti puoluekokous.
– Mielestäni puolueen puheenjohtajan velvollisuuksiin kuuluu vaalia puolueen yhtenäisyyttä. Ehdottamani menettely olisi antanut mahdollisuuden voimien kokoamiseen eduskuntavaalien lähestyessä. Lisäksi olisi luotu edellytyksiä kannatuksen laajentumiselle.
– Voimien kokoaminen olisi antanut realistiset mahdollisuudet siihen, että Keskusta olisi voinut nousta jälleen suurimmaksi eduskuntapuolueeksi. Kun ehdotukseni torjuttiin, Keskusta on parhaimmassakin tapauksessa vaalien jälkeen kolmanneksi suurin puolue.
– On tärkeää, että prosessi käytiin julkisuudessa. Tämän jälkeen on kaikille täysin selvää, kenen ja keiden on vastuu Keskustan tulevasta vaalitappiosta.