16
loka
2016
10

Suomen tulisi alentaa pakolaiskiintiötään

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sanoi äskettäin, että Suomen tulisi nostaa maahamme otettavien kiintiöpakolaisten määrää. Tämä liittyi siihen ajatukseen, että laiton maahantulo saataisiin  hallintaan ja että pakolaisia otettaisiin suoraan leireiltä.

Mykkänen on oikeassa kun hän esittää maahanmuuton  saamista hallintaan. Itse olen esittänyt tätä keväästä 2015 alkaen.

Ehdotin jo tuolloin, että Pohjois-Afrikkaan ja Balkanin niemimaalle tulisi perustaa yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön ja alueen valtioiden kanssa pakolaisleirejä, joilla Eurooppaan pyrkivien oikeus turvapaikkaan selvitettäisiin. Turvapaikan saaneita otettaisiin EU-maihin kiintiöpakolaisina.

Nyt tällä ajatuksella alkaa olla laajaa kannatusta.Valmistelen parhaillaan sen toteuttamiseen tähtääviä muutosehdotuksia Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa ja kehitysvaliokunnassa valmisteltavaan mietintöön, joka koskee ulkoasiainhallinnon roolia pakolaisuuden ja muuttoliikkeen hoitamisessa.

Suomen pakolaiskiintiötä ei ole kuitenkaan syytä kasvattaa. Suomen peruskiintiö on ollut 750, mikä on suhteellisesti laskien yksi EU-maiden ja koko maailman suurimmista. Useimmat EU-maat eivät ole vastaanottaneet kiintiöpakolaisia ollenkaan. Suomen suurta kiintiötä perusteltiin aikanaan sillä, että meille tuli suhteellisen vähän turvapaikan hakijoita.

Syyrian tilanteen vuoksi Suomen kiintiö nostettiin tilapäisesti 1050:een. Vaikka Syyrian tilanne on vaikeutunut, kiintiö on palautettu ennalleen. Tämä johtunee siitä, että turvapaikan hakijoita on tullut nyt Suomeenkin hyvin runsaasti. Samasta syystä Tanska on lopettanut kiintiöpakolaisten vastaanottamisen kokonaan.

Suomen ei ole syytä kasvattaa pakolaiskiintiötään. Meillä on hyvät perusteet päinvastoin alentaa kiintiötä, joka on edelleen yksi korkeimmista. Suomi voisi alentaa kiintiönsä esimerkiksi 500:aan. Jos kaikki EU-maat ottaisivat vastaan suhteellisesti laskien yhtä suuren määrän kiintiöpakolaisia, kokonaismäärä nousi noin 50 000:een, mikä riittäisi maahanmuuton saamiseksi hallintaan.