24
heinä
2016
5

Thorbjörn Fälldin – vaatimaton valtiomies

Tänään saimme vastaanottaa suruviestin Ruotsista. Sekä maan pääministerinä että Keskustapuolueen puheenjohtajana toiminut Thorbjörn Fälldin on kuollut.

Tapasin Thorbjörn Fälldinin ensimmäisen kerran Pohjolan keskustajohtajien kokouksessa aivan 1970-luvun alussa. Sittemmin kohtasimme usein sekä virallisissa hallitustehtävissä että säännöllisesti järjestetyissä keskustajohtajien tapaamisissa. Fälldin oli suuri Suomen ystävä.

Thorbjörn Fälldin oli juureva talonpoika, jonka johdolla Ruotsin Keskustapuolue loi itselleen vahvan aatteellisen perustan. Siihen liittyi kaksi keskeistä käsitettä, jotka Suomenkin keskustanuoret innokkaasti omaksuivat: ”vihreä aalto” ja ”desentralismi”, hajauttaminen.

Suomessa nämä keskusta-aatteen pilarit yhdistettiin alkiolaiseen ihmisyysaatteeseen, joka hylkää yksipuolisen materialismin ja korostaa henkisiä, hengellisiä ja yhteisöllisiä arvoja. Ympäristön suojelemiseksi tarvitaan kestävä arvomaailma. Hajauttaminen on sekä ihmisen että luonnon kannalta parempi suunta kuin keskitetyn yhteiskunnan rakentaminen.

Fälldinin johdolla Keskustapuolue nousi jälleen suureksi puolueeksi ja johtavaksi hallituspuolueeksi. Tämä perustui puolueen tiukkaan ympäristöpolitiikan linjaan ja erityisesti ydinvoiman vastustamiseen. Kun se ei kyennyt toteuttamaan antamiaan ehdottomia lupauksia käytännössä, kannatus jälleen aleni.

Viime vuosina Ruotsinkin Keskustapuolueessa on käyty kamppailua liberaalien ja perinteisen keskusta-aatteen kannattajien välillä. Puolueen kannatus on vakiintunut kuuden prosentin tienoille.

Pohjolan keskustajohtajien tapaamiset loppuivat 1990-luvulla, eikä niitä ei ole saatu uudelleen käyntiin, vaikka olen usein vedonnut niiden järjestämiseksi.

Kaikissa viidessä Pohjoismaassa toimii juuriltaan talonpoikaisia puolueita, jotka ovat aatteellisesti lähellä toisiaan. Niiden yhteydenpito antaisi mahdollisuuden vahvistaa tätä pohjoismaista aatesuuntaa, joka tarjoaa kestävän pohjan luonnonmukaisen ihmisyyden yhteiskunnan rakentamiselle. Sen avulla voitaisiin myös vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä.

Thorbjörn Fälldin oli loistava poliitikko ja valtiomies. Samalla voidaan sanoa, että hän oli tornionlaaksolaisittain sanoen ”alhainen” ihminen: vaatimaton ja kansanomainen.