24
kesä
2016
32

Uusi alku Euroopalle ja Suomelle

Britannian ero johtaa syvälle käyviin muutoksiin Euroopan unionissa ja koko Euroopassa.

Tyytymättömyys unionia ja sen nykyistä kehityssuuntaa kohtaan on voimakasta monessa muussakin jäsenmaassa. Sitä on ainakin kolmenlaista.

Alankomaissa, Italiassa, Ranskassa ja Tanskassa mielialat ovat olleet samankaltaiset kuin Britanniassa. Italia, Ranska ja Alankomaat kuuluvat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan talousyhteisön kuuden perustajan joukkoon. Tanska on liittynyt samaan aikaan kuin Britannia.

Euroalueen eteläisissä jäsenmaissa toteutetut sisäiset devalvaatiot ja julkisen talouden menoleikkaukset ovat johtaneet elintason alenemiseen ja suurtyöttömyyteen. Nämä maat kuitenkin haluavat pysyä EU:ssa ja myös euroalueessa, koska ne ovat riippuvaisia saamastaan taloudellisesta tuesta.

Itäisen Keski-Euroopan maissa tyytymättömyys liittyy siihen, että unioni on puuttunut niiden sisäisiin asioihin ennen muuta ihmisoikeuksien ja demokratian nimissä. Lisäksi arvostelua aiheuttavat paineet ottaa vastaan maahanmuuttajia, joita on epäonnistuneen politiikan vuoksi tullut unionin alueelle.

Britannian esimerkkiä saattavat ensi vaiheessa seurata Alankomaat ja Tanska, joissa saatetaan järjestää kansanäänestys EU-eron toteuttamiseksi.

On esitetty arvioita, että samaan saatettaisiin päätyä myös Ruotsissa. Se liittyi unioniin kansanäänestyksen täpärällä enemmistöllä, vaikka kansan enemmistö oli sekä ennen sitä että sen jälkeen jäsenyyttä vastaan. Ruotsalaisia johdettiin harhaan väittämällä, että Suomi liittyy joka tapauksessa unioniin, vaikka eduskunnan lopullinen päätös oli nimenomaan jätetty odottamaan heidän kansanäänestyksensä tulosta.

Jos Tanska ja Ruotsi eroavat unionista, Suomen tulisi tehdä samoin. Jos Ruotsi ja Suomi palaavat Norjan ja Islannin rinnalle Euroopan talousalueeseen (ETA) ja jos Tanskakin liittyy siihen, voimme muodostaa sen puitteisiin Pohjolan yhteisön.

Suomen osalta kiireellisin tehtävä on erota euroalueesta. On varmaa, että federalistit käyttävät brittien EU-eroa perusteena viedä syventyvää yhdentymistä eteenpäin ja nimenomaan euroalueella. Ruotsista on kuulunut arvioita, että paine senkin liittymiseksi euroalueeseen kasvaa. Tästä hirttosilmukasta meidän on vapauduttava.

Britannian ratkaisu osoittaa, ettei yhdentyminen ole yhdensuuntainen ja peruuttamaton prosessi. Tehtyjä virheitä voidaan korjata.

Suomen liittyminen euroalueeseen oli paha virhe. Olemme kärsineet ja kärsimme jäsenyydestä enemmän kuin useimmat muut jäsenmaat.

Olisi järjetöntä maksaa hitaan talouskasvun, työttömyyden ja menoleikkausten muodossa kovaa hintaa siitä, että saisimme olla mukana euroalueessa, joka on kehittymässä nykyistä yhteisvastuullisemmaksi velkaunioniksi ja ylikansalliseksi liittovaltioksi.

Vaihtoehdot ovat: euro, kurjistuminen ja liittovaltio tai markka, vaurastuminen ja itsenäisyys.