2
kesä
2016
2

Kysymykseni komissiolle: Pakolaisleirien perustaminen EU:n ulkopuolelle

Kirjoitin 26. toukokuuta 2015 asianomaisille komission jäsenille kirjeen, jossa ehdotin, että Välimeren yli Eurooppaan pyrkivät maahanmuuttajat sijoitettaisiin yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön ja Libyan viranomaisten kanssa perustettaville pakolaisleireille.

Ehdotukseni perustui lehtitietoihin, joiden mukaan libyalaiset rajavartijat yrittivät estää salakuljetusveneitä lähtemästä kohti Eurooppaa. Lisäksi kerrottiin, että Libyassa tuhannet Eurooppaan pyrkineet elivät kurjissa pidätyskeskuksissa. Syyskuussa tein asiasta komissiolle kirjallisen kysymyksen, jossa laajensin ehdotukseni pakolaisleirien perustamisesta koskemaan myös Balkanin kautta Eurooppaan pyrkiviä.

Valitettavasti komissio ei tarttunut ehdotuksiini. Vastauksessaan se viittasi aiempiin vastauksiinsa kysymyksiin, jotka eivät koskeneet ehdottamiani pakolaisleirejä.

Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että Libyassa ja muissa Pohjois-Afrikan maissa on halukkuutta yhteistyöhön EU:n kanssa maahanmuuton saamiseksi hallintaan. Toisaalta Italian sisäministeri ja ulkoministeri ovat ehdottaneet, että Afrikan maiden kanssa pitäisi pyrkiä saamaan aikaan samankaltainen sopimusjärjestely kuin Turkin kanssa.

Onko komissio nyt tilanteen jatkuttua hallitsemattomana valmis harkitsemaan pakolaisleirien perustamista Balkanin alueen ja Kreikan lisäksi myös Pohjois-Afrikkaan?

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava
Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
Onko komissiolla B-suunnitelmaa TTIP-sopimuksen kariutumisen varalle?
Keskustelu Suomen EU-erosta vie harhaan