20
touko
2016
5

Ansa

Heti aloitettuani työni Euroopan parlamentissa vuoden 1995 alussa julkaisin suomennoksen James Goldsmithin teoksesta ”The Trap”, Ansa. Teoksen mukaan ihmiskunta on langennut kolmeen ansaan: maailmanlaajuiseen vapaakauppaan, tehomaatalouteen ja ydinvoimaan.

Goldsmith johti Euroopan parlamentissa ”Kansakuntien Eurooppa” – ryhmää, joka vastusti EU:n kehittämistä liittovaltioksi.

Goldsmith halusi päästä eroon sekä fossiilisista polttoaineista että ydinvoimasta. Hän kannatti energian säästämistä ja turvautumista uusiutuviin energianlähteisiin.

Tehomaatalouden arvostelussaankin Goldsmith osui oikeaan. Hän mm. ennusti nautakarjataloutta myöhemmin piinanneen BSE-taudin puhkeamisen.

James Goldsmith  kannatti vapaakauppaa, mutta hän vastusti nopeaa maailmanlaajuista kaupan vapauttamista. Hän totesi, että se uhkaa kehittyneiden teollisuusmaiden hyvinvointia ja vakautta ja että se vahingoittaa myös kehitysmaita.

Goldsmith kannatti alueellisia vapaakauppajärjestelyjä sellaisten maiden kesken, joiden kehitys- ja elintaso ovat suhteellisen lähellä toisiaan. Ne sopisivat rajoitetuista vapaakauppajärjestelyistä keskenään.

Kannatin ja kannatan Goldsmithin näkemystä. Kirjoitin suomennoksen esipuheeseen omat perusteluni:

”Yleiseurooppalainen ja yleismaailmallinen vapaakauppa johtavat siihen, että korkean elintason maissa on valtava työttömyys ja suuret valtiontalouden alijäämät. Tuhoamme tällä tavoin itsemme, emmekä kykene siten myöskään enää auttamaan köyhiä maita.”

Globalisaatio on johtanut juuri siihen, mistä Goldsmith varoitti. Kehittyneissä teollisuusmaissa köyhät ovat köyhtyneet ja rikkaat rikastuneet. Työttömyys on korkealla ja keskiluokka on heikentynyt.

Nyt yhteiskuntien poliittinenkin vakaus on koetuksella, kuten Yhdysvaltain presidentinvaalien esivaalit ovat osoittaneet. Euroopassa taloudellista, sosiaalista ja yhteiskunnallista kriisiä on lisäksi syventänyt euron käyttöönotto.

Ansa –teoksen voi tilata Pohjanrannan verkkokaupasta (www.pohjanranta.com).

http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/21/114818/5b6f7affd5&t=Ansa