28
huhti
2016
14

Outo kohu

Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa tulee tänään eduskunnan käsiteltäväksi. Kello 17 alkavassa täysistunnossa käydään lähetekeskustelu ja asia päätetään lähettää valiokuntakäsittelyyn. Istuntoa voi seurata verkkolähetyksen välityksellä https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/taysistunnon_verkkolahetykset/Sivut/default.aspx .

Kansalaisaloitteen käsittelystä on syntynyt erikoinen kohu. Kysymys on siitä, missä eduskunnan valiokunnassa aloite tulisi käsitellä.

Kun olin jättänyt aloitteen puhemies Maria Lohelalle, kuulin asiaa valmistelevalta virkamieheltä, että aloite aiotaan lähettää perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Kahdenkeskisessä tapaamisessa puhemiehen kanssa esitin, että aloite tulisi mielestäni käsitellä myös ja ensi sijassa talousvaliokunnassa. Myöhemmin keskustelin asiasta puhelimitse varapuhemies Mauri Pekkarisen kanssa. Ymmärsin molempien olevan kanssani samaa mieltä.

Kuusamossa viime lauantaina järjestetyssä yleisötilaisuudessa sain kuulla kansanedustaja Ulla Parviaiselta, että aloite aiotaan käsitellä perustuslakivaliokunnassa. Otin sunnuntaina uudelleen yhteyden varapuhemies Pekkariseen, joka piti sopivana, että esittäisin näkemykseni puhemiesneuvostolle lähetettävässä kirjeessä.

Tarkoitukseni ei ollut julkaista kirjettä. Olin yllättynyt siitä, että eduskunnan virkamiehet olivat kertoneet kirjeestä lehdistölle ja että he olivat samassa yhteydessä myös arvostelleet sitä. Tämän jälkeen lähetin kirjeen kopion Helsingin Sanomien toimittajalle https://interactive.sanoma.fi/arkku/files/24360046eduskunnalle.pdf .

Asiallisessa ja kohteliaassa kirjeessäni ehdotin, että aloitetta käsiteltäisiin sekä talousvaliokunnassa että perustuslakivaliokunnassa.

Tänään HS on jatkanut uutisointia. http://www.hs.fi/kotimaa/a1461733967300?ref=hs-prio-3-1  Jutussa kerrotaan, että puhemiesneuvoston on määrä ehdottaa, että aloite käsiteltäisiin perustuslakivaliokunnassa. Tätä perustellaan sillä, että tähän asti muutkin aloitteet, joissa on vaadittu kansanäänestystä, on ohjattu perustuslakivaliokuntaan. Lisäksi jutussa kerrotaan, että kaikki yksitoista kansalaisaloitetta on käsitelty vain yhdessä valiokunnassa.

Tähän on todettava, että meidän kansalaisaloitteemme on tähän mennessä ainoa, jossa on esitetty kansanäänestyksen järjestämistä. Toisaalta aikaisemmat aloitteet ovat sisältönsä puolesta kuuluneet selvästi vain yhden valiokunnan vastuualueeseen.

Ottaessaan kantaa kansanäänestyksen järjestämiseen eduskunta joutuu päättämään, kannattaako se Suomen eroamista euroalueesta.

Kansalaisaloitteessa euroerolle esitetään ensi sijassa taloudellisia ja talouspoliittisia perusteluja. Niiden arvioiminen kuuluu talousvaliokunnan vastuualueeseen.

Muistettakoon, että talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen on julkisuudessakin arvioinut, että aloite olisi ollut tulossa hänen johtamansa valiokunnan käsiteltäväksi.

Toinen peruste euroerolle on euroalueen kehittyminen täydelliseksi talousunioniksi, jonka jäsenyys kaventaisi Suomen taloudellista ja valtiollista itsenäisyyttä. Näiden valtiosääntöoikeudellisten kysymysten käsitteleminen kuuluu perustuslakivaliokunnan vastuualueeseen.

Hyväksymme sen, että aloitteemme lähetetään perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi, mutta toivomme, että siitä pyydetään talousvaliokunnan lausunto.