20
maalis
2016
94

Euroero odottaa ”valtiomiessarjan tekijöitä”

Antti Tanskanen asettui Helsingin Sanomien eilisessä Vieraskynä-kirjoituksessaan tukemaan Suomen eroamista euroalueesta. Tanskanen on toiminut kansantaloustieteen professorina ja OP-Pohjola-ryhmän pääjohtajana.

Tanskanen pitää Suomen eurojäsenyyttä vahingollisena sekä itsemääräämisoikeuden säilyttämisen kannalta että talouspolitiikkaa ajatellen. Hän kirjoittaa:

”Monet niistä, jotka ovat valmiit myöntämään euron talouspoliittiseksi virheeksi, eivät silti kannata eurosta eroamista. He vetoavat eron hankaluuteen ja kalleuteen.”

Tanskanen toteaa, että euroeron vaikutusten arvioiminen on vaikeaa ja että siihen vaikuttaa tarkastelun aikaväli:

”Mitä pitempi tarkastelujakso on, sitä vähemmän eron kustannukset painavat. Rohkeat päätökset odottavat valtiomiessarjan tekijöitä.”

Antti Tanskasen artikkelin tärkein sisältö on saattanut jäädä monelta lukijalta huomaamatta sen vuoksi, että siinä käsitellään otsikkoa myöten myös turvallisuuspolitiikkaa. Tämä liittyy siihen, että kirjoittajan havaintojen mukaan jäsenyyttä talous- ja rahaliitossa on alettu yhä enemmän perustella turvallisuudella ja yhä vähemmän taloudella.

Suomen jäsenyydellä euroalueessa ei tietenkään ole ollut eikä ole mitään turvallisuuspoliittista merkitystä. Euroero saattaisi kuitenkin hieman vahvistaa Suomen turvallisuutta sen vuoksi, että taloutemme alkaisi kasvaa ja voisimme käyttää enemmän varoja myös maanpuolustuksen tarpeisiin.

Pääministeri Juha Sipilä on lukuisissa haastatteluissa vastustanut Suomen eroamista euroalueesta sanomalla, että meidän on opittava elämään siinä. Jos emme tässä onnistu, on harkittava muita vaihtoehtoja, hän on todennut.

Eikö olisi jo aika myöntää, että Suomi ei osaa elää euroalueessa? Eikö olisi jo aika myöntää, että Suomen kaltaiselle maalle jäsenyys tuottaa taloudellista vahinkoa myös tulevaisuudessa? Eikö olisi syytä myöntää, että euroalueesta on kehittymässä hallitusohjelman vastaisesti yhteisvastuullinen velkaunioni ja ylikansallinen liittovaltio?

Eikö olisi jo aika tehdä valtiomiessarjan rohkeita tekoja?