28
loka
2015
3

Leirejä myös Pohjois-Afrikkaan – pakolaisille vapaa liikkuvuus

Esitin viime toukokuussa, että muuttoliike Välimeren yli olisi pysäytettävä perustamalla Pohjois-Afrikkaan YK:n pakolaisjärjestön, UNHCR:n ylläpitämiä pakolaisleirejä. Niillä järjestön asiantuntijat olisivat selvittäneet Eurooppaan pyrkivien oikeudet turvapaikkaan. EU:n jäsenmaat olisivat ottaneet pakolaisaseman saaneita vastaan oman kiintiönsä puitteissa. Lähetin esitykseni myös asiaa hoitaville komission jäsenille.

Syyskuussa – kun maahanmuutto myös Balkanin niemimaan ja Kreikan kautta oli paisunut hallitsemattomiin mittoihin – tiedustelin kirjallisessa kysymyksessä komissiolta, olisiko se nyt valmis hyväksymään ajatuksen pakolaisleirien perustamisesta EU:n ulkopuolelle yhdessä naapurivaltioiden ja YK:n pakolaisjärjestön kanssa.

Sain vastauksen pari päivää sitten. Se osoittaa, millaista sekoilua maahanmuuttoasian hoitaminen komissiossa on. Vastauksen antoi maahanmuutosta vastaava komission jäsen Dimitris Avramapoulos. Hän ei vastannut kysymykseeni, vaan viittasi komission vastauksiin aikaisemmin tehtyihin kysymyksiin, jotka koskivat kokonaan toista asiaa eli ajatusta, että Eurooppaan pyrkiville pitäisi antaa mahdollisuus hakea turvapaikkaa erityisistä turvapaikanhakukeskuksista.

Tämän vastauksen sain samaan aikaan, kun Eurooppa-neuvosto oli juuri päättänyt ryhtyä toteuttamaan viime keväänä esittämääni mallia perustamalla pakolaisleirit 100 000:lle Eurooppaan pyrkivälle Balkanin niemimaalla ja Kreikassa!

Viime päivien uutisissa on kerrottu myös, että Suomi lähettää lisää sotilaitaan Välimerellä toteutettavaan laivasto-operaatioon. Se on järjestely, joka lisää maahanmuuttajien määrää ja houkuttelee uusia tulijoita. Eurooppaan pyrkivien on tarpeen kyetä tulemaan laivalla tai veneellä vain Libyan ja Tunisian aluevesirajalle, missä EU:n laivat odottavat heitä ja siirtävät yli Välimeren.

Pakolaisleirejä on vihdoinkin perustettava myös Pohjois-Afrikkaan. Tällöin mereltä tavatut voidaan palauttaa takaisin ja sijoittaa näille leireille odottamaan turvapaikkakäsittelyä.

Myös turvapaikanhakijoiden siirtely maasta toiseen on ollut omiaan lisäämään muuttoliikettä. Nyt on tultu aivan kummalliseen tilanteeseen, kun avosylin maahanmuuttajia vastaanottanut Ruotsikin alkaa vaatia, että sinne tulleita tulee ryhtyä siirtämään muihin EU-maihin.

Kun Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikkaa ryhdytään uudistamaan, turvapaikan saaneiden liikkumismahdollisuuksia EU-alueella tulee lisätä.

Turvapaikka tai oleskelulupa myönnetään siinä maassa, jossa sitä on haettu. Samaan maahan saavat turvapaikan myös ne, joille se myönnetään perheiden yhdistämisen kautta.

Myönteisen päätöksen saanut turvapaikan hakija voi liikkua EU-alueella kolmen kuukauden ajan turistina, mutta hän ei voi asettua asumaan toiseen jäsenmaahan. Vain työpaikka tai perhesyy saattaa antaa mahdollisuuden muuttaa toiseen jäsenmaahan.

Turvapaikan tai oleskeluluvan saaneiden kotoutumista helpottaisi huomattavasti se, että heillä olisi mahdollisuus hakeutua sellaiseen EU-maahan, jossa heillä on parhaimmat mahdollisuudet työllistyä ja jossa asuu samaa kieltä puhuvia ja samasta kulttuuripiiristä lähtöisin olevia maahanmuuttajia.

Suomeenkin jäisivät pysyvästi ne, jotka parhaimmin tänne kotoutuvat ja täällä työllistyvät.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava
Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
Onko komissiolla B-suunnitelmaa TTIP-sopimuksen kariutumisen varalle?
Keskustelu Suomen EU-erosta vie harhaan