18
huhti
2022
27

Jussi Halla-aho uhkaa Suomea sodalla

Suomessa käytävä turvallisuuspoliittinen keskustelu käy yhä hullummaksi.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa johtanut Mika Niikko joutui eroamaan tehtävästään sen vuoksi, että hän oli suositellut Ukrainalle puolueettomuusasemaa.

Samaan aikaan samaa ehdottivat Ranskan ja Saksan johtajat, jotka yrittivät estää Ukrainassa vuonna 2014 syntyneen jäätyneen konfliktin kärjistymisen kuumaksi sodaksi.

Niikon tilalle valittiin Perussuomalaisten edellinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho, joka on herättänyt huomiota erikoisilla lausunnoillaan. Niihin ei valiokunnassa ole puututtu.

Samaan aikaan on rajusti arvosteltu valiokunnan varapuheenjohtajan Erkki Tuomiojan puheenvuoroa, jossa hän kertoi keskusteluista Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tiivistämisestä jopa puolustusliitoksi.

Suomen kanta on kuitenkin ollut, ettei Suomen ja Ruotsin välistä liittosuhdettakaan suljeta mahdollisuuksien ulkopuolelle.

x x x

Nyt Jussi Halla-aho on Maaseudun Tulevaisuudessa eilen julkaistussa haastattelussaan ylittänyt itsensäkin spekuloimalla niillä vastatoimilla, johon Venäjä voisi turvautua estääkseen Suomen Nato-jäsenyyden:

Nato-jäsenyysprosessin aikana Venäjä voi tehdä jotain, mikä ei muodosta suurta sotilaallista uhkaa mutta pelästyttää ihmiset.

Yhtenä mahdollisuutena on pienen, rajallisen alueen haltuunotto syrjäiseltä seudulta. Näin saadaan aikaiseksi rajakonflikti ilman, että täytyy ampua laukaustakaan. Se pelästyttäisi kaikki.”

Halla-aho kehottaakin suomalaisia pitämään yllä jatkuvaa hätävaraa: ruokaa pariksi viikoksi ja muita välttämättömyyksiä kellarissa.

Se ei ole vaikea asia, että uhraa muutaman tunnin suunnitteluun ja isompaan kauppareissuun.”

Siis: yhtenä mahdollisuutena olisi pienen, rajallisen alueen haltuunotto syrjäiseltä seudulta. Näin saataisiin aikaiseksi rajakonflikti ilman, että täytyisi ampua laukaustakaan.

Uskomatonta. Jos eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle on annettu jossakin asiakirjassa tietoa tällaisen mahdollisuuden olemassaolosta, se tulisi julkistaa.

Pienenkin Suomen alueen ”haltuunotto” synnyttäisi tietysti sodan Suomen ja Venäjän välille. Siihenhän Halla-aho kehottaa meitä varautumaan.

Sota estäisi Nato-jäsenyyden toteutumisen. Apua emme voisi saada.

Halla-ahon väite sinänsä on uskottava.

Venäjä käynnisti hyökkäyksen Ukrainaan ensi sijassa estääkseen maan jäsenyyden sotilasliitto Natossa. Hyökkääjä on kokenut raskaita tappiota sekä kaatuneina ja haavoittuneina sotilaina että mittavina kalustotappioina.

Venäjän uskottavuus kärsisi aika tavalla kovan kolauksen, jos se ilman sotilaallisia vastatoimia hyväksyisi Suomen Nato-jäsenyyden.

Halla-ahon maalaama uhkakuva on joka tapauksessa syytä ottaa huomioon.

Siksikään Nato-jäsenyyttä ei tulisi ainakaan nyt hakea.

x x x

Halla-ahon haastattelu osoittaa, että keskustelu Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä käy yhä hullummaksi.

Olen blogissani todistanut, että Suomen Nato-jäsenyydessä ei olisi mitään järkeä.

Olen myös osoittanut, että Nato-jäsenyyden hakemiseen liittyisi suuria riskejä. Nyt Halla-aho on konkretisoinut niistä pahimman.

Suomen ulkopoliittinen johto on todennut, että Suomeen ei kohdistu erillistä sotilaallista uhkaa – ei nyt eikä näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa.

Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa, joka ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin naapurimaita kohtaan. Meillä on hyvin vahvat itsenäiset puolustusvoimat. Venäjällä ei ole mitään syytä eikä kykyäkään hyökätä Suomeen.

Jos Suomen lähialueilla syntyisi laajempi selkkaus tai sota, Suomi puolustautuisi ja turvautuisi olemassa oleviin yhteistyösuhteisiin ja -järjestelyihin.

Suomen puolustusvoimat ovat täysin yhteensopivat Nato-maiden kanssa. On myös järjestetty Suomen puolustamisen kannalta tärkeitä sotaharjoituksia. Tarvittava puolustusyhteistyö syntyisi välittömästi. Tähän ei Nato-jäsenyyttä tarvittaisi.

Miksi Suomen pitäisi omalla toiminnallaan lisätä sodan vaaraa liittymällä Natoon? Jos Venäjän ja Naton välille syttyisi sota, ankarimmat taistelut käytäisiin Suomen maaperällä.

Miksi Suomen pitäisi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että keskelle Eurooppaa laskeutuisi ”rautaesirippu”, joka katkaisisi kaiken yhteistyön Suomen itärajan yli? Suomi tästä eniten kaikin puolin kärsisi.

Miksi Suomen pitäisi ottaa suuria riskejä hakemalla Nato-jäsenyyttä? Miksi jäsenyyttä pitäisi hakea tilanteessa, jossa on meneillään sota, joka voisi pahimmillaan levitä myös Suomeen.