13
heinä
2021
27

Voisiko biovoima yhdistää Vihreitä ja Keskustaa?

Luin Maaseudun Tulevaisuudesta jutun, jossa kerrottiin ympäristöministeri Krista Mikkosen käynnistä Hyvinkäällä Knehtilän tilalla. Siellä tuotetaan raaka-ainetta autoliikenteen tarpeita palvelevan biokaasun valmistamiseen. Ministerin mielestä ”tämän tyyppisiä ratkaisuja kannattaisi laajasti levittää”.

Ympäristöministerin lausunto herättää varovaisen toivon siitä, että biokaasun ja laajemminkin biovoiman käytön laajentaminen saattaisi helpottaa hallituksen sisäisiä kiistoja. Tämä voisi tarjota vaihtoehdon sähkön laajamittaiselle käyttämiselle liikenteessä ja lämmittämisessä, mikä on johtamassa kestämättömiin ratkaisuihin.

Myös metsäpolitiikassa pitäisi pyrkiä löytämään yhdistäviä tekijöitä. Siinä lupaavalta näyttää se, että Vihreät alkavat jo myöntää, että hyvin hoidetut ja kasvavat metsät sitovat hiiltä enemmän kuin hoitamattomat. Keskustelu näyttääkin siirtyneen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

x  x  x

Liikenteen laajamittainen sähköistäminen on Suomen oloissa järjetöntä.

Meillä on suhteellisesti laskien suuremmat uusiutuvat luonnonvarat kuin missään muussa EU-maassa.

Hyvinkäällä biokaasun raaka-ainetta tuotetaan nurmiviljelyllä. Suomen karjatiloilla syntyy valtava määrä lantaa, joka sopii erinomaisesti kaasun tuottamiseen.

Biokaasua voidaan valmistaa myös kotitalouksien, kaupan ja teollisuuden tuottamista jätteistä. Teollisuuden sivutuotteina syntyy hyviä biotalouden raaka-aineita.

Mittavin teollisuuden jätteistä on hiilidioksidi. Sitä voidaan yhdistää uusiutuvan sähkön avulla tuotettuun vetyyn, jolloin saadaan aikaan metaania liikennepolttoaineeksi.

Tämä on ympäristön kannalta paljon järkevämpi tapa käyttää sähköä kuin varastoimalla sitä sähköautojen akkuihin.

Biovoimaa saadaan myös käyttämällä uusiutuvia raaka-aineita biodieselin ja bioetanolin tuottamiseen.

Tämän valossa on valtava virhe pyrkiä lopettamaan polttomoottoriautojen käyttö. Liikenteen sähköistämisellä on oma sijansa liikenteen päästöjen vähentämisessä, mutta etenkin Suomen oloissa biovoiman tulisi olla ensisijainen ratkaisu.

Jos Vihreät omaksuvat Krista Mikkosen ajattelutavan ja hyväksyvät biopolttoaineiden käyttämisen liikenteen käyttövoimana, he voisivat ehkä ymmärtää senkin, että niitä on järkevää käyttää myös asuntojen ja kiinteistöjen lämmittämiseen.

x  x  x

Metsätaloudessa keskustelu näyttää siirtyvän luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Tätä korosti muun muassa Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari eilisessä A-studiossa.

Tosiasiassa Suomen kestävä ja monipuolinen metsätalous on eduksi myös luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi. Kaikkialla maassa on kaiken aikaa erilaisessa kasvuvaiheessa olevia ja erilaisia metsiä.

Suomessa on valtavia alueita kokonaan suojeltu. Maan eteläosissakin on runsaasti suojelualueita ja niitä syntyy arvokkaisiin luontokohteisiin edelleen lisää. Suojelualueilla turvataan harvinaisten lajien säilymistä.

Emma Kari vetosi globaaleihin ongelmiin. Siinä hän on oikeassa. Siksi on tehostettava maailmanlaajuista työtä monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Siihen Suomenkin tulee omalla kehityspolitiikallaan osallistua.

Sama koskee myös työtä ilmastopolitiikan tehostamiseksi. Mittavimmat päästövähennykset ja suurimmat nielut voidaan saada aikaan kehitysmaissa.

Vihreiden ja Keskustan kesken pitäisi käydä keskusteluja siitä, kuinka kestävää kehitystä voitaisiin tehokkaimmin sekä omassa maassamme, EU:ssa että maailmanlaajuisesti edistää.

x  x  x

Polaris-TV on julkaissut viime kuukausina useita haastatteluja, joissa on käsitelty ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Ne löytyvät Pohjantähti-lehden kautta. Niitä kannattaa katsoa. Arkistossa on täydentävää aineistoa.

Katsokaa, jakakaa ja tulkaa Polaris-TV:n tilaajiksi. Videoiden alapuolella oikealla on punainen TILAA-painike, jota painamalla kanavan tilaajaksi pääsee. Se ei maksa teille mitään.