12
heinä
2020
22

Miksi Sauli Niinistö ei puolusta Suomen perustuslakia?

Helsingin Sanomat julkaisee tänään laajan jutun tasavallan presidentti Sauli Niinistön vallankäytöstä. Siinä annetaan taustaa julkisuuteen tulleille kannanotoille ja toiminnalle. Jutussa kerrotaan hänen toiminnastaan myös kulissien takana.

Julkaisin 19.4. blogin Miksi Sauli Niinistö ei puutu talouteen, jossa ihmettelin sitä, että Niinistö ei ollut ottanut kantaa korona-kriisin synnyttämän talouslaman hoitoon. Sittemmin hän on siihen julkisilla lausunnoillaan puuttunut varoittamalla liiallisen velkaantumisen vaaroista.

HS:n jutusta ei käy ilmi, onko Niinistö pyrkinyt vaikuttamaan hallituksen ja Suomen Pankin toimintaan myös julkisuuden ulkopuolella.

Edellä mainitussa kirjoituksessani kerroin toivoneeni Niinistön puuttumista talouslaman hoitoon myös sen vuoksi, että EU:ssa ja euroalueella on vireillä ”ratkaisuja, joista saattaa Suomessa syntyä perustuslaillinen kriisi”.

Nyt näin on tapahtunut, kuten muiden muassa Eurooppa-oikeuden professori Päivi Leino-Sandberg on huomauttanut (https://www.uusisuomi.fi/uutiset/professori-laksyttaa-sanna-marinin-hallitusta-kyseessa-on-kiistatta-vakava-valtiosaantooikeudellinen-konflikti/6c5d81f8-e70b-4ec8-8d73-8a13a5a2e990 ).

x  x  x

Tuomas Malinen on julkaisut eilen toisen osan kirjoitussarjastaan ”Valheita ja petoksia” (https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tmalinen/valheita-ja-petoksia-osa-ii/). Hän ei ota itse siinä kantaa siihen, liityttiinkö euroalueeseen perustuslakia rikkoen vai ei.

Malinen on sijoittanut kirjoitukseensa kaksi tähän aihepiiriin liittyvää linkkiä (https://yle.fi/uutiset/3-10014706 ja https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/201712192200614754). Ne ovat osa viime presidentinvaalien edellä käytyä keskustelua, jonka yhteydessä väittelimme Sauli Niinistön kanssa siitä, vietiinkö Suomi eroalueeseen perustuslakia rikkoen.

Valtamedian ”faktantarkastajat” kiirehtivät tukemaan Niinistöä. He johdattivat keskustelua harhaan.

Noissa jutuissa asiantuntijat todistelivat, että perustuslakia ei rikottu, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta oli hyväksynyt ne ratkaisut, joilla euroalueeseen liityttiin.

Tietysti oli näin, enkä koskaan ollut väittänytkään, että perustuslakia olisi muodollisesti rikottu. Perustuslakivaliokunta on Suomen valtiollisessa järjestelmässä ylin perustuslain tulkitsija.

Ongelma on ollut siinä, että perustuslakivaliokunnan tulkinnat ovat olleet kyseenalaisia ja horjuvia, ja lisäksi ne ovat syntyneet usein äänestyspäätöksillä. Lisäksi valtioneuvosto, suuri valiokunta ja koko eduskunta eivät ole niitä aina noudattaneet.

x  x  x

Tarkempaa tietoa on löydettävissä 12.4. julkaisemastani blogista Perustuslaki Suomen turvaksi. Kirjoitukseni liittyi siihen huoleen, että koronakriisin vuoksi saatettaisiin pyrkiä jälleen tekemään ratkaisuja, jotka olisivat Suomen perustuslain vastaisia.

Kiteytin kirjoitukseni sisällön näin:

”Jos perustuslakivaliokunta olisi pysynyt tiukasti omalla kannallaan ja jos eduskunta olisi ottanut asianmukaisella tavalla sen kannanotot huomioon, Suomi olisi välttynyt siltä onnettomuudelta, että maamme liittyi ainoana Pohjoismaana euroalueeseen.”

Kirjoitukseni lopussa toivoin, että perustuslakia vastaisuudessa noudatettaisiin:

”Toivottavasti perustuslakivaliokunta pääsee ottamaan kantaa EU:ssa ja euroalueessa vireillä oleviin ratkaisuihin. Toivottavasti se toimii yhtä tiukasti kuin sisäpolitiikkaan liittyvissä ratkaisuissa. Ja toivottavasti eduskunta ottaa sen kannanotot huomioon.”

Nyt perustuslakivaliokunta on terästäytynyt, mutta suuri valiokunta ja valtioneuvosto eivät ole sen antamia ohjeita noudattaneet. Oikeuskanslerikin on tämän siunannut.

Tämä on käsittämätöntä.

Sisäpolitiikan ratkaisuissa, esimerkiksi sote-uudistuksen käsittelyssä, perustuslakivaliokunta on tulkinnoillaan ohjannut valtioneuvoston, eduskunnan muiden valiokuntien ja koko eduskunnan päätöksentekoa yksityiskohtia myöten.

Nyt kun käsillä ovat maamme tulevaisuuden kannalta elintärkeät ratkaisut, perustuslakivaliokunnan ohjeet aiotaan kokonaan sivuuttaa.

x  x  x

Tässä tilanteessa kaivataan tasavallan presidentin kannanottoja ja toimintaa.

HS:n haastattelussa Sauli Niinistö sanoi aikovansa jatkossakin ottaa kantaa myös asioihin, jotka eivät presidentin valtaoikeuksiin kuulu, etenkin jos jokin ”iso pilvi” seikkailisi Suomen päällä. ”Tuntuisi oudolta, jos tällaisessa tilanteessa presidentti olisi hiljaa, hiljaa ja hiljaa”, hän sanoi.

Nyt päällämme seikkailee iso pilvi, todella iso.

Voiko olla tärkeämpää asiaa kuin se, että maassa noudatettaisiin perustuslakia ratkaisuissa, joissa on kysymys Suomen itsemääräämisoikeudesta ja itsenäisyydestä?