25
syys
2018
9

Tähtiliike etenee

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on antanut Ilkka-lehdelle haastattelun, jossa hän toteaa, että Kansalaispuolueella on juridiset oikeudet asettaa ehdokkaita ensi kevään vaaleihin. ”Puolue on olemassa, se on puoluerekisterissä ja sillä on kaikki rekisteröidyn puolueen oikeudet”, sanoo vaalijohtaja.

Puhuin Jääskeläisen kanssa puhelimessa. Hän korosti, että ehdokashakemukset käsitellään aikanaan vaalipiirilautakunnissa, ei oikeusministeriössä.

Jääskeläinen viittasi vaalilain 35 §:n 2. momenttiin, jonka mukaan ”ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen asiana ei ole tutkia, miten jäsenäänestys ja ehdokkaiden asettaminen siihen liittyvine menettelyineen puolueessa taikka sen piiri-, perus- tai muussa järjestössä taikka puolueen jäseniä kunnassa edustavassa yhdistyksessä on toimitettu”.

Lisäksi hän viittasi vaalilain 183 §:ään, jonka mukaan ”yhdistyslain säännöksiä yhdistyksen päätöksen mitättömyydestä tai moittimisesta ei sovelleta puolueen tai sen piiri-, perus- tai muun järjestön päätökseen, joka koskee ehdokkaiden asettamista vaaleihin siihen liittyvine menettelyineen tai ehdokashakemusta”.

Vaalilaki on siis kirjoitettu siten, että vaaliviranomainen ei ryhdy selvittämään sitä, mikä on yhdistysrekisteriin merkityn nimenkirjoittajan oikeudellinen asema.

Kansalaispuolueella ei tällä hetkellä ole oikeustoimikelpoista hallitusta eikä puheenjohtajaa. On mahdollista, ettei puolueella ole oikeustoimikelpoista hallitusta siinäkään vaiheessa, kun vaalipiirilautakunnat käsittelevät ehdokashakemukset. Jääskeläisen mukaan tämäkään ei estäisi ehdokkaiden asettamista

Jääskeläinen toteaa kuitenkin haastattelussa, että nimenkirjoittaja saattaa muuttua:

– Mikäli puolueen sisäinen kuvio muuttuu ennen vaaleja, sitten se muuttuu ja silloin eletään sen mukaan.

Vaikka Kansalaispuolueella ei ole oikeustoimikelpoista hallitusta eikä puheenjohtajaa, sillä on eduskuntaryhmä, joka on eduskuntaryhmistä annetun lain nojalla rekisteröity. Rekisteröimisen edellytyksenä oli, että olen Kansalaispuolueen jäsen. Eduskuntaryhmä on nyt ainoa puolueen oikeustoimikelpoinen toimielin.

Kansalaispuolueen sekavan tilanteen vuoksi meidän oli pakko perustaa Tähtiliike, ja se on saatava nopeasti puoluerekisteriin. Sen kautta voimme varmistaa itsellemme mahdollisuuden osallistua ensi kevään valtiollisiin vaaleihin.

Korttien keräämiseen on saatava vauhtia. Ehdokkaiden hankinta vie aikansa ja vaalityö on saatava käyntiin.

Tapasin runsaasti Seitsemän tähden liikkeen kannattajia viime torstaina Tampereella ja sunnuntaina Oulussa. Ensi lauantaina klo 14.30 järjestän puhetilaisuuden Joensuun kirjaston Muikku-salissa. Näissä tilaisuuksissa kannattajakortteja on voinut ja voi allekirjoittaa.