10
tammi
2017
6

Keminmaan Keskustan kunnallisjärjestön johtokunnan esittämä tulkinta ei ole sääntöjen mukainen

Keminmaan Keskustan kunnallisjärjestön johtokunnan eilen esittämä
tulkinta ei ole puolueen sääntöjen mukainen. Jäsenyys puolueessa voi
lakata vain siten, että jäsen itse eroaa paikallisyhdistyksestä tai
hänet sen sääntöjen mukaisesti erotetaan sen jäsenyydestä.
Paikallisyhdistyksen mallisääntöjen 8§:ssä todetaan:

”Jäsen, jonka toiminta herättää yleistä pahennusta tai on vastoin
puolueohjelmaa, puolue-elinten päätöksiä tai paikallisyhdistyksen
sääntöjä tai aiheuttaa huomattavaa vahinkoa, voidaan ellei annetusta
kirjallisesta varoituksesta ole apua, erottaa paikallisyhdistyksen
johtokunnan päätöksellä. Ennen päätöksen tekemistä erottamisasiassa on
paikallisyhdistyksen johtokunnan pyydettävä kunnallisjärjestön
johtokunnan lausunto asiassa.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaista jäsentä on kuultava
paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta
jättäminen.”

Mahdollisesta ehdokkuudestani kuntavaaleissa on vielä tarpeen
keskustella. Keskustan listoilla on ollut runsaasti ehdokkaita, jotka
eivät ole olleet jäsenenä puolueessa. Keskustan ehdokkaana on ollut
myös muiden puolueiden jäseniä.

 

Paavo Väyrynen