24
marras
2016
4

Kirjallinen kysymys Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle: Unionin kokonaisetu ja jäsenmaiden tasapuolinen kohtelu ympäristöpolitiikassa

Komissiossa valmistellaan parhaillaan ympäristöpolitiikkaan liittyvää päätöstä, joka uhkaa johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen unionin pohjoisimmissa jäsenmaissa Suomessa ja Ruotsissa.  Energiantuotannossa käytettävälle biomassalle ollaan määrittelemässä kestävyyskriteerit, joissa ei oteta huomioon sitä, että pohjoismainen metsätalous on kokonaisuudessaan ympäristöllisesti hyvin kestävää.

Jo aikaisemmin komissio osoitti ymmärtämättömyyttä pohjoista metsätaloutta kohtaan, kun se Lulucf-laskelmissaan päätyi tulkitsemaan metsät hiilipäästöjen lähteeksi, vaikka ne koko ajan kasvavat enemmän kuin puuta käytetään. Metsien hiilivarasto siis koko ajan kasvaa.

Molemmissa asioissa on päädyttävä ympäristöllisesti kestävään, unionin kokonaisetua palvelevaan ja tasapuoliseen ratkaisuun.

Pohjoisissa jäsenmaissa on unionin runsaimmat uusiutuvat luonnonvarat ja niiden kestävä hyödyntäminen on elintärkeää niiden mutta myös koko unionin taloudelle ja työllisyydelle.

Eurooppa-neuvoston tulee pitää huolta siitä, että komission ja erityiskokoonpanoissa kokoontuvan ministerineuvoston päätökset eivät johda tulokseen, joka on vastoin unionin kokonaisetua ja joka kohtelee yksittäisiä jäsenmaita kohtuuttomalla tavalla.

Kysyn, onko Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa tietoinen edellä mainituista esityksistä ja suunnitelmista ja onko hän valmis vaikuttamaan siihen, että unionin kokonaisetu ja jäsenmaiden tasapuolinen kohtelu toteutuvat.