4
marras
2016
8

Kansojen vankila?

Vaikeudet EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen allekirjoittamisessa ovat synnyttäneet epäilyjä siitä, onko mahdollista saada aikaan sellaista Brexit-sopimusta, jonka sekä Britannia että 27 muuta EU-maata voivat hyväksyä.

Eroamissopimuksessa olisi ratkaistava sellaisia perustavanlaatuisia kysymyksiä, joista jäsenmaiden tulisi päästä perussopimuksen mukaan yksimielisyyteen ja joiden suhteen niillä on hyvin erilaisia näkemyksiä ja intressejä. Neuvottelut saattavat päätyä lopulta umpikujaan. Lissabonin sopimukseen otettu artikla jäsenmaiden oikeudesta erota unionista saattaa osoittautua kuolleeksi kirjaimeksi.

Neuvostoliitosta sanottiin aikanaan, että se oli kansojen vankila, josta ei voinut päästä ulos. Perustuslain mukaan neuvostotasavalloilla oli oikeus erota, mutta kaikki tiesivät, että käytännössä se ei olisi ollut mahdollista. Lopulta liitto hajosi.

Sanotaan, että EU on demokraattisten valtioiden vapaaehtoinen yhteenliittymä. Tästä huolimatta sekin saattaa osoittautua ”kansojen vankilaksi”, josta ei voi erota. Toisaalta unionin kehittyminen ylikansalliseksi liittovaltioksi ja osittain jopa yhtenäisvaltioksi uhkaa kaventaa jäsenmaiden itsenäisyyttä.

Jos unionista ei voi erota, sen on sallittava jäsenmaille nykyistä suurempi itsenäisyys. Päätöksentekoa on hajautettava takaisin jäsenmaille ja on sallittava suurempi erilaisuus niiden kesken. Parhaimmassa tapauksessa Brexit-neuvottelujen ajautuminen umpikujaan saattaa johtaa siihen, että David Cameronin alkuperäinen tavoite toteutuu ja koko unionia uudistetaan hänen ehdottamallaan tavalla.

Jos EU osoittautuu olevan kansojen vankila, euroalue on kehittymässä sen suljetuksi osastoksi, josta on vielä vaikeampi erota.

Vielä nyt euroalueesta eroaminen on täysin mahdollista, kuten EuroThinkTankin äskettäin julkaisema selvitys osoittaa. On kuitenkin huomattava, että eroaminen on sitä vaikeampaa, mitä pidemmälle sitä lykätään.

Suomessa tarvitaan nyt rohkeita valtiomiessarjan tekoja, joita OP-ryhmän entinen pääjohtaja Antti Tanskanen taannoin peräänkuulutti.

Paavo Väyrynen