2
syys
2016
13

Missä ovat nuoret väyryset?

Tänään 2.9. tulen 70 vuoden ikään.

En tunne itseäni vanhaksi, enkä vanhoil­li­seksi. Olen alkiolaisen ihmi­syy­saat­teen kannattaja. Olen edis­tyk­sel­linen ja radikaali: pureudun ongelmien juuriin enkä kaihda ennak­ko­luu­lot­to­mi­a­kaan otteita oikeina pitämieni tavoitteiden ajamiseksi.

Tosiasioihin perustuvassa ”Urho ja hänen kisällinsä” -näytelmässä 27-vuotias Keskus­ta­puo­lueen vara­pu­heen­joh­taja Paavo Väyrynen tapaa marraskuussa 1973 presidentti Urho Kekkosen selvit­tääk­seen, voisiko hänen suun­nit­te­le­mansa Keskus­ta­puo­lueen sisäinen ”vallankumous” vahingoittaa maan asioiden hoitoa. Väyrynen uhkasi erota vara­pu­heen­joh­tajan tehtävästä, ellei puolueen aatteellinen ja alue­po­liit­tinen linja muutu.

Väyrysen kapina johti Keskus­ta­puo­lueen alue­po­liit­tisen otteen tiuken­tu­mi­seen. Siihen vaikutti myös EEC-vapaa­kaup­pa­so­pi­muksen solmiminen. Siinä missä vasemmisto ajoi EEC-suojalakeja, keskus­ta­puolue vaati alue­po­li­tiikan tehostamista sen vuoksi, että vapaakaupan tiedettiin edistävän alueellista keskittymistä.

Alue­po­li­tiikan kiistat vaikuttivat siihen, että syksyllä 1975 toimeen­pan­tiin ennenaikaiset edus­kun­ta­vaalit. Niiden jälkeen sitä päästiin tehostamaan.
Olen ihmetellyt, missä ovat nyt nuoret väyryset.

Suomessa harjoitetaan keskustan johdolla ennen näkemättömän rajua keskit­tä­mis­po­li­tiikkaa, vaikka edus­kun­ta­vaa­leissa puolue ajoi alue­po­li­tiikan suun­nan­muu­tosta keskittävästä metro­po­li­po­li­tii­kasta maakuntien kehittämiseen.

Nuoret ovat hiljaa. Keskusta-aatteen lippua ovat kantaneet vain Sirkka-Liisa Anttilan ja Mauri Pekkarisen kaltaiset vanhemman polven poliitikot.

Nuorten radikalismia tarvittaisiin myös ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kassa, jossa vahvat voimat ovat suistamassa Suomea Paasikiven ja Kekkosen linjalta, ja kehi­tys­po­li­tii­kassa, jossa Suomi on viety taantumuksen tielle.

Eurooppa-politiikassa menneisyyden juok­su­hau­doissa eläneet lyhytnäköiset poliitikot veivät meiltä itsenäisyyden. Nyt on alkanut murrosvaihe, jossa meillä on mahdollisuus palauttaa edes osa menetetystä itse­näi­syy­des­tämme. Nuorten on kannettava vastuunsa Suomen tule­vai­suu­desta.